Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Düzce Postası Hava Durumu Düzce : 25.8
23.10.2018
Düzce Postası Android Uygulaması
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
10 ADET (S) PLAKA DAĞITIM İHALE İLANI
Resmi İlan 11.8.2017 - 09:56:5910 ADET (S) PLAKA DAĞITIM İHALE İLANI

Düzce Belediye Meclisi'nin 2015/323 sayılı kararı doğrultusunda Akçakoca Belediyesi adına 10 adet (S) Plaka; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma yöntemi ihale edilecektir.

1-İhale Düzce Belediyesi Encümeni tarafından Düzce Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 16:00'da yapılacaktır. Katılımcıların; bu şartname hükümlerince hazırlayacakları belgeleri ikamet ettikleri Akçakoca Belediyesine onaylatarak ihale saatine kadar ilgili belgeleri Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne "Alındı Belgesi" karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Her bir (S) Plaka için KDV Hariç muhammen bedel ve geçici teminatı tutarı (muhammen bedelin %3'ü) aşağıdaki gibidir. Teklif edilecek bedel muhammen bedelin altında olamaz. Muhammen bedelin altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Muhammen Bedel                                                        Geçici Teminat Bedeli

(KDV Hariç)

20.000,00 TL                                                                1.100,00 TL

3-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

*Düzce ve Akçakoca Belediyelerine borcu olmadığını gösterir belge.

*Katılımcı tarafından "okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim" ibaresi yazılı imzalı şartname.

*Muhammen bedelin %3' ünden az olmayan tutarda Geçici Teminat makbuzu.

Gerçek Kişiler İçin:

*2003/6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçeceğini belirtir beyanname.

*Akçakoca ilçe sınırları içinde ikamet ettiğini belgelemek.

*2017 yılı içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar katılamayacaklardır.)

Tüzel Kişiler İçin;

*Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

*Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

*İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan ve gerekse bir vekil aracılığı ile dağıtıma giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak dağıtıma girenler, dağıtım hakkı kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

5-İdare (S) Plaka dağıtımını yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6-Dağıtım için tahakkuk edecek tüm vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri katılımcıya aittir.

7-Düzce Belediyesi, araçların çalışma şekil ve şartlarını, işleticilerin ve personelinin uyması gereken kuralları düzenlemeye yetkilidir. Plaka alma hakkını kazananlar bu düzenlemeler ile sonradan değiştirilen veya yeniden yapılan düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

8-İhale sonucu ortaya çıkacak olan (KDV Dahil) Plaka Ücreti; 6 eşit taksite bölünecektir. İlk taksit peşinat olarak sözleşme esnasında ödenecek olup kalan 5 taksit her ayın son takvim gününe kadar ödenecek şekilde tahakkuk edecektir. İlgili aylık taksitlerin gecikmesi halinde; 6183 Sayılı Kanunun 51.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı’nca tespit edilen oranlarla hesaplanan gecikme zammı hesaplanacaktır.

9-Dağıtım ile ilgili şartname Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive