Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Düzce Postası Hava Durumu Düzce : 25.8
18.08.2019
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Resmi İlanlar 6.12.2018 - 11:53:31
T.C.  
DÜZCE VALİLİĞİ   
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ  
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI  
İLİ :  DÜZCE                                
S.N. İLÇE Mah/Köyü Ada Parsel Blok Adı Kat No Bağ. Böl. No. Kapı No Cinsi Mesken m2 si Arsa    (m2) Arsa Tahmini  Geçici   İhale Tarihi ve Saati  
       
Payı Bedeli (TL) Teminatı (TL)  
1 MERKEZ BAHÇELİEVLER MAH. 202 1 FBS-1 1.Kat 11 11 MESKEN 99 11.967,97 1/74 85.000,00 4.250,00 20.12.2018  Saat 11:00  
                                   
               
1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Düzce Defterdarlık İhale  
     salonunda toplanacak komisyon huzurunda  yapılacaktır.  
2- İhaleye katılacak isteklilerin;  
   a) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26'ıncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun   
        geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)   
   b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline   
       kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2018 yılında alınmış noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesini,   
   c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletnameyi,  
      ihale gün ve saatine kadar Defterdarlık ihale salonunda  toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi veya ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığının Nalbantoğlu Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzeri  
     4775. Sokak No: 56 adresindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adresine  posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
3- İhale şartnameleri hergün mesai saatleri içinde  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınmazın  mesai saatleri içersinde zeminde yeri gösterilebilir.      
4- Bu satışlarda %25 (Yüzde yirmi beş) peşin alınmak kaydıyla %20 (Yüzde yirmi) faiz ve en çok beş yıl vade uygulanabilir. Vadeli satışlarda Bakanlıkça onaylanmış tip borçlanma sözleşmesinin                                                                                             akdi ve gayrimenkul satış bedelinin peşin alınan miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı %20 ( Yüzde yirmi) fazlasıyla ipotek tesisi Bankaca yapılır.  
5-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          
6-  Taşınmaz mallar ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.  
7-  Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://duzce.afad.gov.tr internet adresi ile 0380 524 13 84 numaralı telefondan öğrenilebilir.  İLAN OLUNUR.  
Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive
Emlak8