Temiz hava eylem planı hazırlandı
Çevre ve Şehircilik Düzce İl Müdürlüğü, çözüm önerilerinden yola çıkarak temiz hava eylem planı hazırladı. Eylem takvimi kapsamında yapılacak işler ile AB limit değerlerine uyumun kademeli olarak sağlanması bekleniyor.

 

KONUYLA ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete ’deyayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 05.05.2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile de Yönetmeliğin Ek-I A’sında değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelikle mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin 01.01.2014 tarihine kadar kademeli olarak azaltılması ve o tarihten sonra Avrupa Birliği hava kalitesi limit değerleri artı tolerans değerlerine başlanarak kademeli bir geçiş ile AB limit değerlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği’nin uygulanmasına yönelik yayımlanan 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi gereğince 2014 yılına kadar belirtilen hava kalitesi limit değerlerini ve 2014 yılından sonra Avrupa Birliği limit değerlerini sağlamaya yönelik Temiz Hava Eylem Planı hazırlanması amacıyla 26.06.2014 tarihli ve 2014/05 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile ilimizde hava kalitesi konusunda çalışan kurum/kuruluşlardan oluşan en az bir temsilcinin katılımıyla komisyon oluşturulmuştur.

 

KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Komisyon tarafından hazırlanan Temiz Hava Eylem Planında ilimize ait sorunlar hava kalitesi ölçüm verilerine dayanarak tespit edilmiş ve çözüm önerileri sıralanmıştır. Isınma, trafik ve sanayi başlıkları altında il bazında hava kirliliğini önleyici olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar ile alınacak tedbirlere ilişkin detaylı çalışmalara yer verilmiştir. Çözüm önerilerinden yola çıkarak eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapacak kurum/kuruluşlar belirlenmiştir. Belirlenen işlerin eylem planı süresince yapılması önem arz etmektedir. Eylem takvimi kapsamında yapılacak işler ile AB limit değerlerine uyumun kademeli olarak sağlanması beklenmektedir.

 

BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Düzce İli Temiz Hava Eylem Planı (2014-2019) komisyon üyeleri ile beraber 20.01.2015 tarihinde değerlendirilerek Mahalli Çevre Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. Düzce İli Temiz Hava Eylem Planı (2014-2019) 23.01.2015 tarihli ve 2015/07 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile onaylanarak 28.01.2015 tarihli ve 373 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.”

Eklenme Tarih & Saat: 2015.02.03 - 13:02:35 Yazdır