Akademik alanda büyük başarı
DÜZCE Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Ankaralı, “h-index” değerine göre başarılı bulunan 362 Türk bilim insanının bulunduğu listede yer aldı.

 

 

 

Yayın sayıları ve detayları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ankaralı, “Başarı kriteri olarak indexlerde taranan toplam yayın sayısı ve self dışı atıf sayısına göre hesaplanan h-index değerinin 20 ve üzeri olması dikkate alınmıştır. Yayınlanan listede yer alan toplam 362 bilim insanının 49’u yabancı üniversitelerde görev yapmaktadır. Biri ise yabancı bilim adamı olup Türk Üniversitesinde çalışmaktadır. Düzce Üniversitesi adına bu listede yer aldığım için büyük mutluluk duyuyorum. Benim indexlerde taranan toplam yayın sayım 163, toplam self dışı atıf sayım 1612 ve h-index değerim 21’dir. Ayrıca Web of Science veri tabanına göre yapılan taramalarda h-index değerim 21, Google Scholar veri tabanına göre yapılan taramalarda ise taramasında ise h-index değeri 27’dir. Listede; Sadece toplam yayın sayısı dikkate alındığında 161. sırada, sadece toplam self dışı atıf sayısı dikkate alındığında 236. sırada, sadece h-index değeri dikkate alındığında ise 297. sırada yer almaktayım. H-index, indexlerde taranan toplam self dışı atıf sayısı birlikte dikkate alındığında ise 362 kişi içinde 293. sırada yer almaktayım” dedi.

Prof. Dr. Ankaralı, “Alanım multidisipliner bir yapıda olduğu için tıbbi istatistik konuları yer almaktadır. Ancak özel alanım ile ilgili veri madenciliği üzerinde yoğun çalışmış olup bu yöntemleri daha çok hastalıkların sınıflandırılması ve adının konmasında modern yöntemler olarak kullanmaktayız” şeklinde konuştu.

Akademisyenlikte başarıya ulaşmanın kolay olmadığını belirten Prof. Dr. Ankaralı, başarılı olmanın anahtarının zamanı özgür kullanarak elde edilen bilginin paylaşılması olduğunu belirterek bireylerin farklı yönlerini keşfedip çalışmalarına bu doğrultuda devam etmelerini gerektiğini vurguladı.

Biyoistatistik alanına yeni bilgiler katmayı hedeflediğini altını çizen Ankaralı, “Biyoistatistik önemli bir bilimdir ve tam manasıyla multidisipliner bir bilimdir. Bu destek kapsamında yürüttüğüm bilimsel çalışmalarımın dışında yaptığım özgün araştırmalarımda ise benzetim teknikleriyle yeni istatistiksel yaklaşımlar geliştirme ve mevcut yöntemleri karşılaştırma gibi teorik çalışmalar ve hastalıkların risk faktörlerini ortaya koyan ve tanı koymada yardımcı olan modern istatistik metotlarından veri madenciliği yöntemleri üzerinde çalışmalar yapmaktayım. Bunların ötesinde araştırmaların verilerini farklı bakış açılarıyla ve ileri deney tasarımları ile değerlendirerek literatüre yeni bilgiler katmaya çalışıyorum” dedi.

Yayınlarının Düzce Üniversitesi’ne kattığı değerlerden bahseden Prof. Dr. Handan Ankaralı, “Üniversitelerin kalite göstergelerinden birisi ve en önemlisi olan yayın sayısına ve kalitesine direk etki ettiğimiz için önemli bir sorumluluk altındayız. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, Düzce Üniversitesi’nde de gerek konumuz ile ilgili eğitimler veriyor gerekse diğer danışmanlık hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” diye belirtti.

Prof. Dr. Ankaralı, “Başarılı olmam konusunda bana manevi desteğini hiç esirgemeyen eşim Doç. Dr. Seyit Ankaralı’ya, Rektörümüz Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’na, Rektör Yardımcılarımıza ve Dekanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Rektör Hocamıza saygı ve selamlarımı sunarak şu notu da iletmek istiyorum. Benim için ‘cam tavan’ çatlamıştır hava almaya başlamıştır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Eklenme Tarih & Saat: 2015.04.21 - 14:10:15 Yazdır