TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2016/2852 ESAS

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1’NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri            :Düzce İli, Çilimli İlçe, Yeşiltepe Mahallesi, Pamukaçma mevkiinde kain 565 ada 1 parsel sayılı fındıklık niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz Yeşiltepe Mah. 900 mt. Kuzey batısı konumunda Çilimli İlçesi Merkez Mahallesi merkezine Kuş Uçuşu 1,3 km batı istikametinde bulunmaktadır. Taşınmaz Düzce Merkez’e kuş uçumu 13 km kuzey batısında D-100 ana yoluna 6 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın arazi yapısı hafif eğimlidir. Taşınmaz uğurlu caddesine batı istikametinde tam cephelidir. Taşınmazın geometrik şekli dikdörtgene benzer yamuk şekildedir. Taşınmazın Güney Cephesinde, Çilimli Toki Konutları vardır. Taşınmazın bir kısmı Fındıklık bir kısmı boş olduğu görülmüştür. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ve toplu taşım araçları ile sağlanabilmektedir. Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün şifayen temin edilen bilgilere göre; Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kalmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın konumu, emsalleri, toplam alanı, merkeze uzak olan bölgede yer alması, çevre koşulları, taşınmazın mevcut durumu, taşınmazın yola cephe olması yol ve alt yapı çalışmalarının kısman tamamlanmamış olması vb. etkenler araştırılmış ve değerlendirilmiş olup taşınmazın mevcut hali ile arazi m2 değerinin 25,00 TL/m2 olabileceği tespit ve takdir edilmiştir. Taşınmazın toplam alanı 12.479,46 m2 olup, Taşınmazın 15/20 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. 12,479,46 m2 x 25,00 TL/m2 = 311.986,50-TL x 15/20=233.989,87 TL (Borçlu hissesi) satışa çıkmıştır.

Adresi                                  :Yeşiltepe mahallesi Çilimli/Düzce

Yüzölçümü                         :12.479,66 m2

İmar Durumu                    :İmar Planı Dışındadır.

Kıymeti                                :233.989,87 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         :Tapu Kaydındaki Gibidir

1.Satış Günü                      :06/02/2019 günü 10:00-10:05 arası        

2.Satış Günü                      :05/03/2019 günü 10:00-10:05 arası

Satış Yeri                             :Fevziçakmak Mah. Kalıcı İşyerleri B Blok No:234, Zemin Kat 66 nolu oda (Atosaltı) Düzce

 

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir. )

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalkmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2852 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/12/2018

 

 

Eklenme Tarih & Saat: 19.12.2018 - 09:24:30 Yazdır