KALKINMA AJANSLARI AĞ OLUŞTURACAK!
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulunca onaylanan 2012-2014 Kurumsal Stratejik


Planı’nda yer alan stratejik amaçlardan biri olan “Ulusal ve uluslararası işbirliklerimizi artırmak” başlığı kapsamında Balkan Ülkeleri Kalkınma Ajansları Ortak İşbirliği Konferansına katıldı.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin bağlı olduğu MARKA Kosova’nın Prizren şehrinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kalkınma Ajansları Ağı (SEENORDA) Başlangıç Konferansına katıldı. Güney Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan Kalkınma Ajansları arasında işbirliği ağı oluşturmayı amaçlayan SEENORDA’ya Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Hırvatistan’dan gelen Kalkınma Ajansı temsilcileri, Belediye Başkanları, Avrupa Birliği Ofisi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. SEENORDA Başlangıç Konferansı kapsamında ülkelerin bölgesel kalkınma konusundaki yasal yapılanmaları, kalkınma ajanslarının rolü ve önemi, farklı ülkelerdeki kalkınma ajansı modelleri, katılımcılar ile paylaşıldı. Konferansta, bölgesel kalkınma konusunda farkındalık oluşturmak, ortak bir veritabanı ile bilgi transferi gerçekleştirmek, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve ortak projeler üretmek amaçları ile “Kalkınma Ajansları Ağı” oluşturulmasına karar verildi.
Konferansta, Kalkınma Ajansları ağının sürdürülebilir kılınması için kurumsallaştırılması önerilerek, karar mekanizması olarak tüm üye ajansların temsilcilerinden oluşacak bir “Genel Kurul” (General Assembly) ve her ülkeden bir Ajansın temsil edeceği “Yürütme Kurulu” (SteeringCommittee) oluşturuldu. Program sonunda ağa üye olmak isteyen tüm katılımcılar tarafından “Mutabakat Anlaşması” (Memorandum of Understanding) imzalandı. Konferansa Türkiye’den katılım sağlayan MARKA, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Kurulda yer aldı. Genel Kurula Doğu Marmara Kalkınma Ajansını temsil etmek üzere konferansa katılan İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Gökhan Çalışkan seçildi.

Eklenme Tarih & Saat: 2018.07.11 - 12:01:01 Yazdır