Rektör Ahilik Haftası’nı kutladı
Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar ahilik haftası nedeniyle yayınladığı mesajda “Ticaret ahlakını koruyan, sevgiyi, dürüstlüğü, hoşgörüyü, dayanışma ve yardımlaşmayı ön plana çıkartan Ahilik; iyi insan niteliklerini esas alarak Anadolu’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Müslüman esnafın mesleki ahlaklarını korumuş ve geliştirmiştir.

 

Ahilik; dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık, fedakarlık gibi ahlaki erdemler ile iş tutma, zanaat-meslek sahibi olma ve üretkenlik gibi maddi pratiklere dayalı niteliklere sahiptir. Ahi Evran tarafından sistematik yapısına kavuşturularak bir esnaf dayanışma teşkilâtı haline getirilen bu sistem; Anadolu’nun köylerine kadar yayılmış, bu toprakların kısa bir zaman içerisinde Türkleşip İslamlaşmasında da kilit rol oynamıştır.

Düzce Üniversitesi olarak; Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyoruz” dedi.

Eklenme Tarih & Saat: 18.09.2020 - 13:14:00 Yazdır