Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
ZİYARETÇİ DEFTERİ

Yorum Yazın


                                          Yorumlar                                         
  " KREDİ ALACAKLAR " Haberine...
Meclis üyelerimizin ulaşımda güçlük çekmemeleri için onlara da birer HUMMER alalım,malum Düzce,miz dağlık arazilere sahip bir bölge,su kaynaklarına ulaşmaları zor olmasın,lütfen kredi talebinde bulunurken bunları göz ardı etmeyelim.İlçe Belediye ve meclis üyelerini de unutmayalım.Unutmadan şunu da söylemek istiyorum geçen seneki Belediye spor da oynayan basketçiler iki tane maaşlarını alamamışlar hala..!Bende onlara diyorumki oynamasaydınız KERATALAR,biz sizi zorlamı oynattık...?
ŞEREF - 10.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%43,33

  " 1999 depremlerinden sonra evini yapan vatandaşın ruhsatlandırmadaki tek çözüm adresi Mehmet Keleş mi, torba yasa mı? " Yazısına...
depremzede nickli arkadaşa TOPRAK KORUMA KANUNUNU VE İMAR KANUNUNU okuyup araştırmasını tavsiye ediyorum. yazdıklarının % 99 unun yanlış olduğunu görecektir. 5403 sayılı Kanun; Madde 2 – (Değişik: 30/4/2014-6537/2 md.) Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar. Madde 4 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanunun öngördüğü tedbirleri almakla yükümlüdür. Madde 13 - Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Madde 19 - Bu Kanunun uygulamasında denetim görevini Bakanlık, valilikler veya kurullar yapar ya da yaptırır. Bu Kanunda yer alan projelerle ilgili denetim örnekleme yöntemiyle yapılır ve sonucundan Bakanlık ve kurullara bilgi verilir. Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak ve arazi ile ilgili teknik konularda denetim görevini Bakanlık yapar veya yaptırır. Kurul üyesi kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tespit ettikleri arazi bozulmaları ve toprak kayıpları ile ilgili faaliyetler hakkında valiliklere ihbarda bulunabilir. TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK İmar planlarının yapılması ve değiştirilmesinde izin MADDE 8 – (1) Her ölçekteki imar ve çevre düzeni planlarının yapılması ve değiştirilmesinde tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere ayrılmasına kurulun uygun görüşü alınarak Bakanlık veya valiliklerce izin verilebilir. (2) Her ölçekteki imar ve çevre düzeni planları hazırlanmadan önce; planlamayı yapacak kuruluşlar, planlanacak alanların sınırlarını gösteren 1/25.000 veya daha büyük ölçekli haritalarla birlikte valiliklere başvurur., MADDE 9 (6) Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri için arazinin en az 1/10.000 ölçekli kadastral haritası veya krokisi, üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerlerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritası, mülkiyet durumunu gösteren belgeyle birlikte söz konusu arazinin mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne intikal ettirilir. İMAR KANUNU 8C MADDESİ Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz. VE DAHA BİRÇOK MEVZUAT VARKEN MUHTAR MI YETKİLİDİR DİYORSUNUZ?
DERHADIR - 10.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%48,47

  " 1999 depremlerinden sonra evini yapan vatandaşın ruhsatlandırmadaki tek çözüm adresi Mehmet Keleş mi, torba yasa mı? " Yazısına...
üstadım bakın türkiye cumhuriyetinde tarım arazileri sadece ve sadece tarım reformu genel müdürlüğüne bağlıdır. sizin saydığınız vesayet sinsilesi yalnızca kanunların uygulanması hususunda iş ve işlemlerin yürütülmesi içindir. muhtarın söz hakkı sadece köy yerlşik alanları içindedir. artık o haklarıda yok. köy yerleşik alanıyla köy sınırları farklı kavramlardır. köy yerleşik alanı dışında köy sınırları içerisinde muhtarım başbakanın cumhurbaşkanının söz hakkı yoktur. başbakan başkanlığında bakanlar kurulunun khk larıyla yada meclis tarafından kabul edilmiş kanunlar geçerlidir. bu kanunlarda tarım arazilerine tarımsal yapılar hariç başka bir yapı yapılamaz diyor.yani sizin o bahsettiğiniz mühürlerin en yetkilisi bunu söylüyor. eskilerin lafı çok doğru ama uymamakta ısrarcı davranıyorsunuz.sizi anlıyorum mağdursunuz sözüm yok Allah bir daha yaşatmasın o günleri. fakat siz sadece deprem psikolojisiyle konuşuyorsunuz. bakınız kanun var diyorum. buna uymak tüm vatandaşların sorumluluğudur. sizden tek ricam var köy yerleşik alanıyla köy sınırının ne anlama geldiğini lütfen gidin özel idareden yahut tarım il müdürlüğü arazi değerlendirme şubesinden öğrenin. bakın herkes görevini yapıyor diye inatla burada tartışıyorsunuz. ben kanunlarla konuşuyorum siz kargaları bile işin içine kattınız. muhtar sadece köy yerleşik alanında yapılacak yapıya ihtiyar heyetiyle istişare sonucu müsade ederek özel idarenin kararına uyar. köy yerleşik alanı dışına karışamaz. karışırsa kanunun üstüne çıkar yani sizin bahsettiğiniz mühürlerin en üstüne. bunları daha nasıl anlatıyım size? şunu büyük harfle yazıyım. TARIM ARAZİLERİ 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU na göre değerlendit bu kanunun uygulayıcısı da Tarım bakanlığı tarım reformu genel müdürlüğüne bağlı kuruluşlardır. Türkiyenin deprem gerçeği bunu değiştirmez. çok problem varsa düzce millet vekilleri bu konuda kanun teklifi yapar ve meclisten geçerse düzceye özel bir yürütme sağlanır. daha nasıl anlatıyım saygıdeğer ağabeyim???
tuna - 09.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%47,70

  " Alaplı için havaalanı ve yapay liman tasarladı! " Haberine...
doğuya günrydoğuya havaalanları doldu bizim bu bölge için iyi düşünülmüş ançak maliyeti ve dolgusunun statik hesabları yapıldımı yerini pek okadar tespit edemedim yinede iyi düşünülmüş ereplili olarak projeye destekliyorum
necmi aydın - 09.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%51,07

  " 4 kat… Bir de teras kat… Oh ne rahat… " Yazısına...
Tarım arazilerinin binalarla dolması çok mu iyi? Nasıl bir yazarlık bu böyle? Biraz geniş çerçeveden baksan iyi olur. Odaklanmışsın depreme.. Japonya da deprem bölgesi. Adamlar gökyüzünde yaşıyor, neden birşey olmuyor. 4 kat mı rahatsız etti seni. Sağlam yapıldıktıktan sonra 6-7 katı da kaldırır düzce. Hiç olmazsa tarım alanları, park alanları heba olmaz.
hasan - 09.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%47,96

  " Ünlü Düzceliler - HAMİT ŞERİFOĞLU : 100 Ünlü Düzceli Yazı Dizisi - Aydın Maradit (Düzce Postası) " Haberine...
Hamit Şerfioğlu 'nu başarılarından dolayı tebrik ediyorum.hulya ayangil hulya@ayangil.org
Hülya Ayangil - 09.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%53,60

  " Cemaat rahatsız, vicdanlar rahatsız… " Yazısına...
Cedidiye Camiisinin bahçesindeki durum gerçekte de bahsettiğiniz gibi içler acısı. Ancak, buna önlem almak, çözüm üretmek sadece Müftülüğe düşmez. Birinci görev, Belediyeye düşüyor. Belediye kısa vadede, marifetiyle oradaki işyerlerinin keyfi uygulamalarını engellemeli, düzeni sağlamalı. İkinci ve asıl konu ise; uzun vadede Belediye, Cami bahçesindeki işyerlerini istimlak etmeli, o alanı yapılardan arındırmalı, Cedediye Camiii ortaya çıkarılmalı, böylece ada sadece Cami ve Belediye Binası ile sınırlı kalmalı
Selçuk Karahan - 09.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%43,99

  " Dernek veya vakıfların yöneticileri birbirlerini tanıyorlar mı? " Yazısına...
SAYIN İLHAMİ ATASEVER HOCAMIZI TEBRİK EDER VERMİŞ OLDUĞU BU GÜZEL GAZETECİLİK HİZMETLERİNDEN DE TEŞEKKÜRLERİMİ ARZETMEK İSTİYORUM.AĞZINA GÖNLÜNE SAĞLIK VERSİN.DÜZCE GÜNDEMİNİ CANLI TUTUYORSUNUZ.GEREĞİNİ GEREKTİĞİ ZAMAN KALEME ALARAK TOPLUMU BİLİNÇLENDİRİYORSUN. ALLAH CC RAZI OLSUN DİYE DUA EDEREK BAŞLARKEN GERÇEKTEN ANLATMAYA ÇALIŞTIĞINIZ DERNEK VE VAKIFLAR KENDİ KABUĞUNDAN ÇIKIP ORTAK HAREKET EDEMİYORLAR. KİMSEDEN KİMSE HABEDAR DEĞİL. AZ OLSUN BENİM OLSUN MANTIĞI İLE HAREKET EDİYORUZ. BİRLİK İÇİNDE BÜYÜK İŞLER YAPABİLİRİZ. ORTAK AKILLA SİVİL TOPLUM PLATFORMU OLARAK GÜNDEN OLUŞTURABİLİRİZ.ÇOK GÜZEL HİZMETLERİ BERABERCE ORTAKLAŞARAK YAPABİLİRİZ. BİR KABUĞUMUZDAN ÇIKABİLSEK. ORTAK AKILDA BİRLEŞEBİLSEK.PARAMPARÇA DÜNYA MÜSLÜÖANLARI GİBİYİZ.AYAĞA KALKAMAMMIZ İÇİN BÜTÜN NEFSANI HIRSLARIMIZLA HİZMETLERE ENGEL OLUYORUZ. BİRLİK OLMAK DİRİ OLMAK GÜÇLÜ OLMAK VE GÜNDEN OLUŞTURAN OLABİŞLMEK İÇİN HER DERNEK VE VAKIFLAR SİVİL TOPLUM PLATFORMUNUN ORTAK AKLIYLA BİRLEŞEREK GÜÇ BİRLİĞİNİ KURALIM .EN AZINDA ESNAF ODALARI GİBİ NE KAYBEDERİZ. SAYGI SEVGİ VE HÜRMETLERİM ALLAH CC YARDIMCIMIZ OLSUN. HAYDI UZATALIM ELLERİMİZİ MAĞFİRET AYI RAMZAN VESİLE OLSUN.
EYÜP SÖNMEZOĞLU DÜZCE İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI BAŞKANI - 09.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%41,74

  " 1999 depremlerinden sonra evini yapan vatandaşın ruhsatlandırmadaki tek çözüm adresi Mehmet Keleş mi, torba yasa mı? " Yazısına...
Tuna bey’e eskilerin bir sözünü hatırlatayım belki hayat boyu lazım olur. Bir memlekette 3 kişide mühür vardır 1-Cumhur Başkanı, 2- Vali, 3-Muhtar. Üçünün de ortak özelliği mülki amir olmalarıdır. 1cisi ülkeyi, 2 cisi vilayeti, 3 cüsü köyü veya mahalleyi idare eder. Ne anlama gelir bu? Muhtar köyün mülki amiridir, ne derse o olur! Bir köyün mülki amiri köyüne gelen vatandaşa ev yapması için müsaade etmişse bunun hesabı vatandaşa sorulmaz. Yanlışlık varsa ondan sonrası muhtara aittir. Muhtarın hatasını hiçbir kurum vatandaşa çektiremez. Vatandaş, muhtarın sözüne güvenmeyecekse kimin sözüne güvenecek? Aksi halde seçim neden yapılır, muhtar neden seçilir? Muhtar bir hata yapmışsa kaymakamı veya merkez köy ise valiyi ilgilendirir. Tarım il müdürlüğünü ve belediyeyi değil. Köyde yapılan yapı köy defterine işlenmişse gerisi boştur. Özel idare veya Belediye sorsun onu muhtara. Vatandaşın zerre kadar bir sorumluluğu yoktur. Tarım il müdürlüğünün hiç yoktur. Unutulmamalı ki Muhtarı ancak kaymakam veya vali görevden alabilir. Valiyi de Cumhurbaşkanı. Bu demektir ki Muhtar bir köyde valiyi, yani valiyi atayan cumhurbaşkanını temsil eder! Muhtarın verdiği izin izin değilmiş, köy karar defteri geçerli değilmiş, özel idarenin defterine de işlenmesi gerekiyormuş ha. Kargalar güler buna kargalar. Herkes görevini yapsın, kimse kimseye de keyif bağışlamasın. Depremin acısını, psikolojisini yaşayan bilir. Ne demişler. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar!
Depremzede - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%50,47

  " Çatı aday mı, yoksa taban aday mı? Ya da millet iradesinin özlenen tezahürü mü?!... " Yazısına...
Yahu arkadaş ortadoğu balkanlar Libya Mısır Cezayir Tunus halkları bas bas bağırıyor RECEP TAYYIP ERDOĞAN gibi bir liderimiz olsa keşke diye bizim muhalefettekilerde nasıl devirsek diye yırtınıyorlar anlamadım gitti.Bu arada Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı hayırlı ve uğurlu olsun.
Ali - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%50,67

  " Çatı aday mı, yoksa taban aday mı? Ya da millet iradesinin özlenen tezahürü mü?!... " Yazısına...
Kurulan her türlü tuzağa, yapılan her türlü kötülüğe rağmen dim dik ayakta duran adam gibi adam Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin yüce teveccühüyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilecektir.Çekemeyen anten taksın:))
Gülseren - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%46,84

  " Çatı aday mı, yoksa taban aday mı? Ya da millet iradesinin özlenen tezahürü mü?!... " Yazısına...
YALAN SÖYLEMEYEN,ŞEREFLI,DÜRÜST,VATANSEVER BIR CUMHURBAŞKANI ARAYANLAR!!!ARADIĞINIZ ISIM BELLI RECEP TAYYIP ERDOĞAN!!!
Yılmaz - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%46,45

  " KREDİ ALACAKLAR " Haberine...
gelmiş ,geşmiş en iyi çalışan meclis üyeleri.YERSEN TABİKİ
ERSİN - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%51,45

  " Milletin evladı cumhurbaşkanı olacak " Haberine...
Türkiye de yaşayan herkes milletin evladı arkadaş. sen eğer sadece AKP lileri milletin evladı olarak düşünüyorsan diğerleride kimin evladı Yani %50 si Söyledikleriniz artık garipleşmeye başlıyor . hergün şaşkınlıkla izliyorum doğrusu bu işin sonu nereye varacak bakalım.
Hamit - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%48,18

  " Balıkçı barınağı yeniden düzenlenecek " Haberine...
Çalışmalar başlatılmış. Hayırlı çalışmalar diyorum söze başlarken. neden mi? Çünki yeni yapılan şeylerde görsellik açısından ve fonksiyonellik açısından 0 puan veriyorum. İnşalllah! o güzelim rustik, doğal, akçakoca'nın karekterini yansıtan bbalıkçı barınağı'nıda mahvetmezsiniz. Yenileme yaparken projeleri lütfen erbabına hazırlatın. Kendi iş bilmez adamlarınıza iş sağlıyacağım diye illede bizimkiler demeyin. işte o zaman derimki okumuş ufku açılmış belediye başkanı budur. Bugüne kadar yapılanlarda bunun izine raslamadık. Şimdiden sonrakilerde dikkat edelim. Osmanlı evi kuruyorum diye denizi kapatmayalım. Anlayana....
Ruşen Kanz - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%44,83

  " Mimarda büyük endişe " Haberine...
Sadece deprem bölgesi olan yer Düzce mi Allah aşkına.Devlet İlçelerde kaç katlı TKİ konutları yaptı.Japonya deprem bölgesi adamlar zemini sağlam,malzemesini sağlam kullanıyor tüm şartları yerie getiriyor sonra yapıyor.Ben çok gördüm iki katlı yıkılan evleri.Sen sağlam yapmazsan deprem kata bakmaz.Düzce de kat yüksekliği üç olduğu için yerlerde çok pahalıya satılıyor sonrada bir daireden 650 milyon istiyorlar.300 den aşa daire fiyatı binliradan aşağı kira yok.Ne öğrencilerin durası var neden gelen memurların.Sanki Bağdat caddesi.Alt tarafı Ganinin yanı sorun daireleri 650 bin lira.Bence kat artışı olmalıydı ama mimarlar müfendisler kendilerine düşen görevleri dürüst yapsınlar problem olmayacaktır.Yapı denetimciler parayı alıyorlar sonra bir kontrol tamam.Kısa yoldan zengin olmanın derdi Düzce'de çok.
Hasan - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%49,40

  " 1999 depremlerinden sonra evini yapan vatandaşın ruhsatlandırmadaki tek çözüm adresi Mehmet Keleş mi, torba yasa mı? " Yazısına...
Tuna bey herhalde anlamak istemiyor! Yaptığı yorumdan bazı cümlelere bir göz atalım. “İnanın insanlar hiç ama hiç iyi niyetli değil.” “Keşke fırsatımız olsa da sizi şöyle bir gezdirsem şu kaçak yapıları. Ayrıca bu yapıların sahiplerinin yüzde doksanının kaç tane apartman dairesi var size evraklarıyla sunsam.” “Kaldı ki kaçak yapıların yüzde 80 nin den fazlasının deprem zamanıyla alakası yok.” “Kurumlar sizin bahsettiğiniz gibi dikkatli davranırsa suç işlemiş olurlar.” “Adam 30 dönüm arazisini parsellemiş, yolunu alt yapısını kurmuş, zenginlere lüks villa yapıp satmış. Üstelik villa tapusu yok 1 dönüm arazi satmış.” Yukarıya aldığım ve sizin bana cevap diye yazmış olduğunuz o cümlelerin hiçbir tanesinin benim bahsettiğim konu ile alakası yok. Ben deprem zamanı zar zor kıt imkanlarla ev yapanlardan bahsediyorum. Siz villalardan bahsediyorsunuz. Ne alaka? Kaçak yapıların yüzde 80 ninin depremle alakası yok diyorsunuz. Hah işte yazar da onu dile getirmeye çalışmış. Sizin söylediğinize göre biz yüzde 20 ye giriyoruz. Bana kanundan bahsediyorsunuz, “merak etmeyin, fakire fukaraya gerekli özen gösteriliyor emin olun diyorsunuz.” Nasıl gösteriyorsunuz bu özeni, yazdığınız yoruma göre soruyorum iltimas geçerek mi? Yazara fikirlerinden dolayı da akıl vermeye çalışıyorsunuz! Bir de diyorsunuz ki, “deprem zamanı yapılan ev kendini her yerinden belli ediyor.” “Keşke fırsatımız olsa da sizi şöyle bir gezdirsem şu kaçak yapıları. Ayrıca bu yapıların sahiplerinin yüzde doksanının kaç tane apartman dairesi var size evraklarıyla sunsam.” Diyorsunuz. Bu araştırmayı yapan, elinde belgeleri olan bey efendi bu işe harcayacağınız zamanı deprem zamanı ev yapanların envanterini çıkarmaya özen gösterseydi daha iyi olmaz mıydı? Kaçak olarak villa ve apartman sahiplerinin üzerinden depremzedeleri iyi niyetli olmamakla itham ediyorsunuz! Elinizdeki villa ve apartmanların dışında yapılmış olan binalar için bunlar deprem zamanı yapılmıştır şeklinde bilgi verin. Madem ki elinizde kaçak yapılan villa ve apartmanların envanteri var, deprem zamanı yapılan yapıların neden yok. Bırakın da villa ve apartmanları belediye ve özel idare incelesin! Tuna bey! Yorumlarınızda vermiş olduğunuz bilgiler okuyucuyu ve depremzedeyi aydınlatıcı değil. Siz belli ki devletin memurusunuz. Suçlama psikolojisinden uzak durun, vatandaşı ve depremzedeleri de anlamaya çalışın. Ama yine de iyi oldu. Bu konu, sayenizde herkes tarafından daha iyi anlaşılması açısından iyi oldu! Unutmayın devlet vatandaşı için vardır. Vatandaş yoksa devlet de yok! Devlet dairesinde çalışan herkes hizmet edecek, vatandaşına devletin merhametli ve şefkatli yüzünü gösterecek. Vatandaşını potansiyel suçlu olarak görmeyecek. Yüzde 80, yüzde 90 dediğiniz villa ve apartman sahiplerini de. Devletin memurluğunu yapmak tabii ki kolay değil! Biz depremlerde sabırlı olmayı öğrendik. Sizler de biraz sabırlı olmaya gayret edeceksiniz o kadar bey efendi!
Depremzede - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%49,09

  " Dernek veya vakıfların yöneticileri birbirlerini tanıyorlar mı? " Yazısına...
Sayın İshak hocam! Söyledikleriniz harfiyyen doğru, ama yazıdaki asıl mesajı tam alamamış gibi görünüyorsunuz! saygılar.
sizi devamlı takip eden - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%51,24

  " 1999 depremlerinden sonra evini yapan vatandaşın ruhsatlandırmadaki tek çözüm adresi Mehmet Keleş mi, torba yasa mı? " Yazısına...
Ne desek boş. Okuduğum yorumlara göre hala mesele anlaşılmamış. Anlamakta istemiyorsunuz. Buyrun arkadaşlar istdiğiniz yere istediğinizi yapın. 34 yıllık eve hiçbir babayiğit ceza kesemez. Belediyeye ne yapacağı hususunda adres göstermek bürokrasi hatası değik kanunun gereğidir. Depremzede rumuzlu beyfendi aynen şöyle demiş: her işimizi doğru yaptıkta sıra bunamı geldi? Bu cümlenin üstüne denilecek laf yok. Buyrun size heryer ankara
Tuna - 08.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%50,72

  " MEMUR-SEN’DEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ AÇIKLAMASI " Haberine...
hadi ordan.. Öğretmen Liseleri kapatılırken nerdeydin? Uyuyun siz uyuyun... Bakın diğer iller ne Fen Liseleri ne Sosyal Bilimler Liseleri kaptı...
DÜZCE-ART - 07.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%53,07

  " Diyanet “Okul Öncesi Din Eğitimi Kreşi” açıyor! " Yazısına...
atanamayan binlerce okul öncesi öğretmeni var. okul öncesi öğretmenliği yoksa sertifika programına katılmış öğretmenler alınacak demişsiniz. bildiğim kadarıyla bu kreşler açılmaya başlandı ancak hala okul öncesi eğitimi öğretmeniyle ilgili bir hareketlilik yok. beklemedeyiz..
sevgi - 07.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%59,15

  " 1999 depremlerinden sonra evini yapan vatandaşın ruhsatlandırmadaki tek çözüm adresi Mehmet Keleş mi, torba yasa mı? " Yazısına...
Tuna kardeş siz neyin peşindesiniz bilmiyorum ama konuyu dile getiren yazar 15 yıl 34 yıl önceden yapılmış binalardan bahsediyor 34 yıllık evde yaşayan köy yerleşik halkından olan insandan 57.madde gereği evrak dahi istenmez denirken 20 bine yakın ceza kesilmiş. sizin o günleri yaşamadığınız anlaşılıyor bahse konu yazıda durum tespiti yapılsın buna eyvallah ancak belediyeye ne yapacağı hususunda adres göstermek bürokrasi hatasıdır bunun farkındamıyız. 2005 ten sonra şu ovada memur sen konutları,metek toki konutları ve nice kooperetifler hep tarım alanı üzerinde yerleşim alanı içi/dışı yapılmadımı biraz insaf.İlhami beyi tebrik ediyorum seçilmiş kurbanları yanında olmuş düzcede 7000 civarında aynı pozisyonda bina sahibine tercümanlık yapmış. Sizde lütfen Yazar büyüğünüzün idareci,eğitimci tecrübesine inanın alınganlık yapmayın.
Şahin - 07.07.2014

 Katılıyorum  Katılmıyorum 

%49,24

Sayfa :  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532]
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive
Emlak8