• 10.05.2022 09:46

BİRÇOK kaygı kaynağı var ama bence birincisi GELECEK KAYGISI...

Hele ekonomik ve siyasi belirsizliklerin çok ve sürekli değişken olduğu bizim gibi ülkelerde...

Gelişmiş ülkelerde sigorta sistemlerinin gücü sayesinde bu kaygının asgari seviyede olduğu söylenir hep...

Bizde henüz kurumsallaşmanın tamamlanmamış olmasının tetiklediği kaygılar en üst seviyededir. Bu durumun bence asıl nedeni geçmişimizde, tarihimizde gizlidir. Millet olarak tarihi tecrübeler hafızamıza yer etmiş ve algılarımız oradan referans alır olmuştur. Orta Asya başta olmak üzere birçok bölgelerden göç serüvenleri, sürekli savaşarak ve yoksulluk başta olmak üzere iskan ve diğer zorlukların anlatıları...

Geçtiğimiz yüzyıl içinde Balkan, Kafkas cepheleri yoğun olmak üzere nihayet 1. Dünya ve kurtuluş savaşlarının etkileri henüz geçmeden katılmamış olmamıza rağmen 2. dünya savaşının müthiş etkileri ile beyinlere- hafızalara iyice kazınmıştır kaygılar...

Tarihi hafıza öyle zannedildiği kadar kolay silinmez ve silinmemiştir.

Üzülerek ifade etmek zorundayım ki genç Cumhuriyetimiz; yukarıda bahse konu nedenlerin etkilerini silmeye çalışırken bazı sapmalar, darbeler, siyasi kurgular vb. nedenlerle çok zor günler geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir.

Elbette bunlar KAYGILARIMIZI VE ÖZELLİKLE GELECEK KAYGIMIZI tetiklemektedir.

Ancak burada baştan beri asıl ifade etmek, vurgulamak istediğim nokta kaygının en çok etkilediği kesim olan GENÇLİK ve GENÇLİKTE KAYGI idi.

Elbette bu nokta sosyoloji bilimi ilkeleri doğrultusunda araştırılıp ortaya konmalı ve ona göre işlemler tesis edilmelidir. Ancak biz kendi tecrübelerimizden yola çıkarak birçok sonuç çıkarabiliriz. Bunlar eksik ve yanlış olabilir. Zira dünya neredeyse tamamen değişmektedir. Bu noktada tarihi hafızası yanında TARİHİ OLARAK SOSYAL- TOPLUMSAL SORUMLULUĞU ÇOK YÜKSEK OLAN insanımızın çeşitli aktif nedenlerle daima uyanık halde olan KAYGILARI, en çok bir kesim üzerinde etkisini göstermektedir ki işte o kesim GENÇLİKTİR.

Akla hayale gelmeyecek birçok davranışın altyapısında GENÇLİKTE GELECEK KAYGISI vardır.

Nereden mi biliyorum?

Ekonomik bunalımların tetiklediği anarşi günlerinin çok yoğun yaşandığı gençlik günlerimden tabi...

09.05 2022 tarihi itibariyle (dün) 42. yılını ikmal eden memuriyete başlangıç (09.05.1980) ve bitiş (kayıttaki doğum günüm olan 01.05.2022 tarihinde yaş haddi nedeniyle) arasında geçen tecrübelerimden tabi...

Otuz iki kısım tekmili birden olmak şartıyla daha sonra inşallah...

Nasip olur ise...

Kaygısız günler dileğiyle...