Ekonomiye korona aşısı

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntıya düşen piyasalara nefes aldırmaya yönelik düzenlemeler önceki gece ekonomiye ilişkin torba yasayla birlikte Meclis’ten geçti.

Ekonomiye korona aşısı
26.03.2020 - 12:48

İlk işaretini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği sicil affı, karşılıksız çek mahkûmiyetlerinin önlenmesi, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılması ve kirasını ödeyemeyen esnafa, temmuza kadar nefes aldırılması gibi önemli yenilikleri içeren düzenlemeler şöyle:

 

SİCİL AFFI GELDİ

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020’den önce olup da ödemelerini aksatanların Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması ya da yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cazai sorumluluk doğurmayacak.

 

ÇEK HAPSİNE SON

Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle de, 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalanını da üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verecek. Bu hükümler her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecek.

 

ESNAFA KİRA KORUMASI

1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Bu düzenleme 1 Mart 2020’den itibaren uygulanacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kapsamı genişletilen kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020’ye kadar uzatmaya yetkili olacak. Telafi çalışması süresi de 2 aydan 4 aya çıkarılırken, Cumhurbaşkanı bu süreyi 2 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Bu düzenlemeyle 7 milyar liralık asgari ücret desteği sağlanmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi de 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek. Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; “kısmi süreli çalışanlar”, “puantaj usulü çalışanlar” ve “ev hizmetlerinde çalışanlar”ın eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

YARGIYA KORONA MOLASI

BU süreçte yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Aynı şekilde icra ve iflas ile takip hukukuna ilişkin süreler de, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere 22 Mart’tan itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek.

TURİZME CAN SİMİDİ

Turizm yatırımları için kendilerine kamu arazisi tahsis edilenlerin 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira da dahil diğer ödemelerinin süreleri başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2021’e ertelendi.

YASADIŞI BAHİS KATALOG SUÇ

Yasadışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacak. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bu kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişim, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın, resen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı tarafından engellenebilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltildi. Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

İMARDA YENİ DÜZENLEME

İmar Kanunu’na göre aykırılığa konu alanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalarda, arsa/arazi büyüklüğü yerine aykırılığa konu yapının büyüklüğü esas alınacak. Aykırılığın bir ay içinde giderilmesi halinde verilen ek ceza kaldırılacak, yapı da ilgilisi tarafından yıkılacak.

AFETTE FATURA ERTELEME

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek. BTK, arama, kurtarma ve müdahale kapsamında arama zamanıyla sınırlı olmak üzere, acil çağrı merkezleri veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerini paylaşacak.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız