Gurbet konulu fasl-ı muhabbet şiir seçkisi

  • 17.05.2022 15:58

(Ev Sahibi Şair Kâmil Sayın)

Çelebioğlu’yum ıssız deryada

Bazen derman olmaz acı feryada

Kavuşamaz isek yalan dünyada

Kefeni bünyeye sarar gideriz...Abdullah Çelebioğlu/Düzce

 

Gelmemize sebep kulluk yapmamız

İhlâsla sevabı hemen kapmamız

Allah’/c.c)tır gereken ilah tapmamız

Vuslata ecelle erer gideriz…Âdem Çağlı/Kırıkhan/Hatay

 

Gurbette yaşarız, derdimiz sıla,

Kavuşmak umuttur, gelecek yıla,

Vatan sevdasıyla, düşeriz yola,

Kalpten kalbe köprü kurar gideriz…Ali Akın(Albazoğlu) /Tarsus/ Mersin

 

Ya sabır çekiyor her gün dilimiz

Ağır ağır biter bir gün pilimiz

Bazen tabut ile gelir ölümüz

Sabırı çileyle karar gideriz...Ali Akpınar / Isparta

 

Gurbetin yolları dikenli taşlı

Eşin çocukların gözleri yaşlı

Yoluna su döker o kalem kaşlı

Çocuklara sevgi derer gideriz…Ali Köşger/Osmaniye

 

Yaşasak da farklı farklı yerlerde

Statü yok hak katında erlerde

Helâl haram ayırmadan yerlerde

Ecel gelir birer birer gideriz…Asım Yavaş /İstanbul

 

Doğar doğmaz düştük gurbet eline

Rahim cidarını yarar gideriz

Azrail musallat Âdem kuluna

Cahmi mancınığı kurar gideriz... Âşık İslami/ISPARTA

 

Ekmeğin peşinden koşar koşarsın

Bazen yüce dağları da aşarsın

Geçen günlerine sen de şaşarsın

Anayı babayı yorar gideriz…Ayşe Atlı Selen Ayselen /Samsun

 

Gider oldu kimler, geçim diyerek,

Kime rızka taraf, açım diyerek,

Kimi gösterişe, biçim diyerek,

Fırsata yolculuk, arar gideriz...Bekir Aksoy/Zile/Tokat

 

Buyur şadırvana abdest almaya

Üşenme kardeşim namaz kılmaya

Allah çağırırsa huzur bulmaya

Ecelin koluna girer gideriz…Bekir Cıla/İskenderun/Hatay

 

Gurbet elde bülbül, ahu zar eder

Öter dertli dertli, sıla’yı özler

Şarkılar türküler, dertleri ezer

Hasreti gönülde, dürer gideriz…Birsen Yurdakul Tomurcuklu /Edirne

 

Dünyamız gurbettir veririz mola

Aşarız dağları elbet kol kola

Azrail gelince çıkarız yola

Tabutlarda birer birer gideriz...Cahit Ada/Çorum

 

Dünyada yaşarken gelince zaman

Sıra ile birer birer gideriz.

Bize son kez nefes olunca zaman

Yaşam defterini dürer gideriz…Cemalettin Gündoğan/Ankara

 

Gurbetin kapısı hüzünlü handır

Bir ömür yaşayan canandır candır

Bir sabah selayla ağaran tandır

Kefeni bedene sarar gideriz…Dindari/Osman Dindar/İstanbul

 

Yiğidi koydular altın kafese.

Muhtaç oldu yürek rahat nefese.

Ana baba kaldı hasret o sese

Hayallere zarar yarar gideriz…Emine Korkmaz Şenel/ Almanya.

 

Bir dönem mark gelir harcardı millet

Yuroya geçince git dedi devlet

Niyet fırsat bulup kovmaktı elbet

Emeğimiz vardır derer gideriz…Emir Şıktaş/ Iğdır

 

Er Tuğrul mesele böylemi olur.

Gurbette kalanlar sılayı solur.

Şansı olan varsa doğruyu bulur.

İnşallah saçları tarar gideriz...Er Tuğrul Mustafa Özyurt/Niksar

 

Derdimiz davamız gönül çeleriz

Gurbette gariptir yürekler deriz

Ağlayan gözlerden yaşı sileriz

İnsanlık bağını örer gideriz…Fatih Karsuyu / Rusya

 

Fatmacan sılayı düşürmez dilden

Özlemle kavrulsa ne gelir elden

Cepler alev almış anlamaz halden

Her sene yüreği burar gideriz... Fatma Dila Reyhan (Fatmacan)/ Bursa

 

Kime baki kaldı şu yalan dünya

Ömür sayfasını dürer gideriz.

Bazen atlı bazen yollarda yaya

Tahtadan tabuta girer gideriz…Gönül Dili Hatice Şahin/Sivas

 

Hakkın ol emriyle geldik bu hana

İyi, kötü ömür sürer gideriz

Azrail gelince verilen cana

Kara toprağa da girer gideriz. Güloğlu/Ankara

 

Biz sılada evlat gurbet ellerde

Hasretle kalpleri yorar gideriz

Bayramlarda gelir diye yollarda

Vuslat hayalleri kurar gideriz..Hanife Çamkerten Maçça /Rize

 

Gurbetin yolları olsa altından

Suları çağlasa köprü altından

Kapıları açılsa bir bir bahtından

Pılıyı pırtıyı derer gideriz…Hasan Fayda / Konya

 

Dikeni bağrımda yara gurbetin

Saymam hatırını kırar giderim.

Biriktirip eşin dostun hasretin,

Tozpembe hayaller kurar giderim…İlker Durmuş/İzmir

 

Gurbetten gelip de, sizleri görsek

Hal hatır nedir, sorar gideriz

Sevgiyi paylaşıp, özlem gidersek

Elbet mutluluğa, erer gideriz...İsmail Şimşek (Gururi)/Artvin

 

Ekmeğin uğrunda yuvadan uçtuk

Ekmeği bol idi gönülde açtık

Kadere razıyız bizler mi seçtik

Bir kaç gün dünyada durur gideriz…İsmet Çamcı/Muğla

 

Keyfiyet değildir gurbete çıkmak

İnsanın amacı biraz aş, ekmek

Kazancı uğruna vardır ter dökmek

Bu uğurda kafa yorar gideriz…İsmet Develioğlu ( Turanlı )Osmaniye

 

Çile salkım salkım dert dürüm dürüm

Kanayan yarayı sarar gideriz

Sırtımızın yükü etti kötürüm

Yokuşlarda iniş arar gideriz… Kadir Şahin/Sivas

 

Gurbet ellerinde tükendi ömür

Düşlerimiz hayra yorar gideriz

Bizim kaderimiz böyleymiş emir

Sıladan haberler sorar gideriz…Kemal Köse /Kahramanmaraş

 

Biz gurbete gurbet, bize yabancı,

Yıllardır sineme, veriyor acı.

Vatana hasretlik, içimde sancı,

Derdimize kafa, yorar gideriz...Kılıç'ı (Zülfikar Kılıç)/Kayseri

 

Gün kardeşlik günü olduğu zaman,

Kalplere muhabbet dolduğu zaman,

Kul Garip'im destek bulduğu zaman,

Derya deniz dağ taş, yarar gideriz... Kul Garip(Ekrem Gül), Niğde/Bor

 

Kimi canan beller toprağı taşı.

Kimi acı diler ekmeği aşı.

Unutamaz kimi kavim gardaşı

Dağları taşları yarar gideriz…Lütuf veli /Kadirli.

 

Gurbetlik bitmiyor, verilmiş karar.

Hasreti vuslatla, karar gideriz.

İş işten geçince, vah neye yarar.

Sıralı dağları, yarar gideriz…Mehmet Akif Köse / Antalya

 

Güzeli ararız çirkinden kaçıp

Ağlayıp gözlerden kanlı yaş saçıp

Kanatsız da olsa kuş gibi uçup

Buluttan haberler sorar gideriz...Meliha Boz /İstanbul

 

Dünya denen gurbet bizlere dardır

Gönlümün sahibi gerçek yâr vardır

"Sevgilim" deriz ya mecazi yârdir

Gerçek sevgiliyi arar gideriz…Mevlüt Eşgünoğlu/ Atakum / Samsun

 

Bu nasıl gurbet ki, aldı ömrümü.

Şam rüzgârı esti, kırdı gülümü.

Tarta tarta bugün ile düğümü.

Hatır gönül demez, kırar gideriz... Mevlüt Işıldak el-azizli/İstanbul.

 

Yaban elde üç beş, nesil doğarken

Hasret bir taraftan, seni boğarken

Ecnebî parası cebe yağarken

Memleket hayâli, kurar gideriz…Murat Kahraman Murâdî/İstanbul

 

Doğduğumuz yerde ömür sürseydik

Eşi dostu doya doya görseydik

İman ile biz mezara girseydik

Sırtımıza kefen sarar gideriz. …Mustafa Zincirkıran(Behlül)/Kadirli

 

Bütün dostlar bir bir dönse sırtını

Zalim felek bana çekse kartını

Umursamam artık kertin kúrtünü

Yaramız kendimiz sarar gideriz...Muzaffer Deniz/MALATYA

 

Derler ki yazılmış adı da kader

Küçük beynimizi yorar gideriz.

Aklımıza gelir olunca keder

Bilene fikrini sorar gideriz…Mümin Üstün/Vezirköprü/Samsun

 

Oyalar dururuz dünya peşinde

Hilesiz katıksız ekmek aşında

Uyanınca bir gün dünya düşünde

İki metre bezi sarar gideriz…Narin Altan/Yozgat

 

Hasreti elemi hiç dert etmedik,

Kadere küsüp de isyan etmedik,

Düştük kalktık ama hiç pes etmedik,

Kanayan yarayı sarar gideriz…Necdet Akçakaya/Ankara

 

Hatay Yayladağı daha ne desem

İmkanım olup da yüz yüze gelsem

Sarıateş’im ben bilmiyor isem

Bir bileni bulup sorar gideriz…Nuh Sarıateş/İskenderun

 

Kalmışsa yollarda bir yolcu darda

Ayaklar üşümüş, bedeni harda

Kalmasın diyerek o garip zarda

Zincire bağlansam kırar giderim…Nurdan Uzun/ Bursa

 

Bitmez bu dünya sen geze geze

Zalimler mazlumu hep eze eze

Bir gün vadem biter sararlar beze

Dar olan bir kabre girer gideriz…Orhan Buran Buranî/Adana

 

Gurbeti çıkaran ocağın batsın,

İşimize saat kurar gideriz.

Hasret yüklü yürek nasıl da yatsın,

Döşeği, yorganı dürer gideriz.!...Ömer Parlak ( Adl-i ) / Ardahan

 

Gurbet attı ise boynuna kanca

Sessizce sızlatır kalbini önce

El veda demesi kolay mı sence

Aklını bir hayli yorar gideriz…Rabia Saylam Taşdemır/ Kırıkkale

 

Gönül bazen düşe kalka yorulur,

Bazen yerde kavlar gibi savrulur,

Bazen çölde yanar gibi kavrulur,

Saati vuslata kurar gideriz…Rabia Barış/Eskişehir

 

Dünyayı cennete çevirmek için

Muhabbet sarayı kurar gideriz.

Düşene sormayız neden ve niçin

Yarası olanı sarar gideriz…Ramazan Demirtaş/Kahramanmaraş

 

Taş duvara değil hasretlik bizde..

Tebessüm simada matem yas özde..

Kalp iledir aşk sanmayın sözde..

Adresi aşığa sorar gideriz...Sami Yağmur/Kırşehir

 

Haktan istenmeli, kul aciz kalır,

Çalışır çabalar hastalık alır,

Yaradan güçlü ne, derse o olur

Beyhude kendini yorar gideriz...Sefil Selimi/Kırıkkale

 

Gurbetin her yanı çok acı yakar

Hasretlik yüreği durmadan yıkar

Ana bacı gardaş acıyla bakar

Döneceğim deyip kurar gideriz…Selahattin Acun/Adana

 

Güzelim ülkede coşmuş soyumuz

Kuşaktan kuşağa sürmüş boyumuz

Değişmez yürekte asla huyumuz

Şehit makamına erer gideriz…Selahattin Ölmez// Osmaniye

 

Gidenler geriye dönmez ki gayrı.

Yapalım dünyada varise hayrı.

Gençler yaşlılara göstermez saygı.

Olumsuz bir düzen kurar gideriz.. Seyfi Metin /Osmaniye

 

Dünyada Dost Düşman iyi bilmeli

Türk’ün kanı bu varanın bedeli

Benim Toprağıma uzanan eli

Kim olursa olsun kırar gideriz…Seyit Berber/Adana

 

Hak galu deyince biz bela dedik

Çok şükür vermişiz karar gideriz

Hakkı hak biliriz batılı batıl

Sanma bir birine karar gideriz…Şemsettin Güneş/Ankara

 

Kadioğli hasret hep eski tada

Sevsek dahi eremeyiz murada

Şu üç günlük fani yalan dünyada

Kalple gönülleri kırar gideriz…Tekin Kılıç-(Kadioğli) –Artvin

 

Ağa ettik köye bagrat kazını

Şeytan görsün sıfatını yüzünü

Ağır yaramıza bardız tuzunu

Cinbiber sosuyla sarar gideriz…Ümit Başdağ/Erzurum

 

Sevgili gurbette, hasreti acı

Çilesi kutsaldır, başların tacı

Haber almak merhem, gönlün ilacı

Yolları ilmekle, örer gideriz....Yaşar Temirli (Işıkhan)/Bozüyük _Bilecik

 

Eylemez kısmetin, bir'den gelirse

Sorulmaz vaktine, nasip ederse

Sarılır yoluna, gurbet ederse

Hatırla bezenir, derer gideriz…Yurdanur İşleyen /Amasya

 

Ana Baba kardeş düştük hep ayrı

Görmedim gurbette tadı ve hayrı

Gece gündüz çilem bir bitse gayrı

Rızkımızı alır derer gideriz…Yusuf Lelik / Adana

 

Canımız yansa da, şükür ederiz

Gurbet bu, bilinmez neler çekeriz

Doyduğumuz yerdir tabi severiz

Ölünce tabuta girer gideriz...Zinet Ermiş/Almanya

 

Çaresiz dertlere derman aradık

Gönlümüze göre ferman aradık

Cihanda dikensiz orman aradık

Heves saatini kurar gideriz…Ziyânûrdan /Ankara

 

İlimden uzaksan gurbettesin sen

Şehirdesin veya köylerdesin sen

Deli poyraz gibi eğer esersen

Gönül kendimizi arar gideriz...Ziya Polat/ Karaisalı

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E-Gazete

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız