19 Mayıs konulu fasl-ı muhabbet şiir seçkisi

  • 24.05.2022 15:30

(Ev Sahibi Şair Hatice Satgun)

Osmanlı subayı bütün zabitan

Mustafa Kemal'dir büyük komutan

Kazma kürek yaba elinde atan

Düşmanın bağrına vurup kakıldı...Abdullah Çelebioğlu/Düzce

 

On Dokuz Mayıs'ta Samsun'a çıktı

İlk adım meşale ateşin yaktı

Sonunda düşmanı denize döktü

Düşmanın planı bir bir yıkıldı…Ali Köşker/Osmaniye

 

Türkiye’me doğmuş güneş ile ay

Bu ülke zalime edilmedi pay

Düşmana atıldı hazırdı ok yay

O gün düşman denizlere döküldü…Aşık Ali Ataş/Kahramanmaraş

 

Duyunca hainler şaşkına döndü

Millet birlik olup içtiler andı

Bize cesaret veren kalpte imandı

Düşman kaleleri tek tek yıkıldı... Aşık Vehbi Gülen/Hatay

 

Pay edilmiş yurdu kurtarmak için

Yanmıştı yüreği hep için için

Dedi ki yurduma geldiniz niçin

Düşmanın hayali orda yıkıldı…Ayşe Atlı Selen Ayselen Samsun

 

Bir sengine nice, verildi kurban, (Seng: taş)

Ne kadar yazılsa, bitmez bu destan,

Bu yurtta yetişir, her an kahraman,

"Korkma sönmez" ile bayrak çekildi... Bekir Aksoy/Ankara

 

Düşmanlar lafını geveledikçe

Çaresiz elini ovaladıkça

Atam yunanları kovaladıkça

Ege denizine hepsi döküldü…Bekir Cıla/İskenderun/Hatay

 

Çekilmezdi elbet, olmaz esaret

Kuva-i Milliye büyük cesaret

Neferiyle birlik, el ele millet

19 Mayısta yola çıkıldı…Birsen Yurdakul Tomurcuklu/ Edirne

 

Toprağın altında şehidi yatar

Bir vurur sineler kalpleri atar

Vatan bayrak ezan cana can katar

Sarsılmaz imanla arş’a çıkıldı…Dindari/Osman Dindar/İstanbul

Güvenerek gençliğe o an karar

Gönüllere ferah vatana yarar

Verme zalim verme düşün de zarar

Geçmiş orda alev alev yakıldı…Emine Korkmaz Şenel/Almanya

 

Vatana umuttu Mustafa Kemal

İşgalde kalmada var idi ihmal

Semada olmalı yıldızla hilal

Meşale karanlık yurda yakıldı…Emir Şıktaş /Iğdır

 

İngiliz Fransız olmaz mı Yunan?

Azınlık dediğin hep hain olan

Arkadan vuruyor hançeri bulan

Cihanım Osmanlı nasıl yıkıldı...Er Tuğrul Mustafa Özyurt/Niksar

 

Dayanabilir mi? Düşman askeri

Topyekûnu denizlere döküldü

Boş döner mi? Türk'ün, kahraman eri

Bayrağımız zirvelere dikildi...Hanife Çamkerten Maçça /Rize

 

Çıkmayan canlardan kesilmez ümit

Hakka iman eden olamaz nevmit

Silkindi yorgun can oldu bir yiğit

Haktır Allah deyip yola çıkıldı…Hasan Fayda / Konya

 

Yurduma uzanmış hain elleri

İçinde kabarmış şer emelleri

Kurulmuş alçakça o hayalleri

Türkün zaferiyle bir bir yıkıldı... İlhâmi /Ankara

 

Bize büyük bayram, etti hediye,

Bu günü zaferin, anısı diye.

Değer verin gençler, bu krediye,

Uğruna çok fazla zorluk çekildi…İlker Durmuş/İzmir

 

Yönetim milleti, gerdikçe gerdi

Padişah müfettiş görevi verdi

Atamın çok iyi, plânı vardı

Hep O! dinlenildi, O’na bakıldı ...İsmail Şimşek (Gururi)/Artvin

 

Bir ışık belirdi Samsun’da ogün

İstiklal ateşi yandı Türk’lüğün

Haykırdı Atatürk işte gün bugün

Böylece düşmanın beli büküldü..İsmet Develioğlu(Turanlı)/Osmaniye

 

Ata’mın gençlere seslendiği gün

Yüreklere sanki ışık yakıldı.

Kimse unutamaz ne yarın ne dün

Yüreklere huzur sevinç ekildi…İsmihan Erdoğmuş/Ankara

 

Bu necip milletin kutlu erleri

Samsuna çıkmıştı yiğit askeri

Onlara katıldı her bir neferi

Kağnı kızak herkes yola döküldü… Kadir Şahin/ Sivas

 

Samsundan başlattı Atam atağı,

Düşmanlara kurdurmadı otağı,

İzmir de göndere çekti bayrağı,

Şükür zalim Yunan suya döküldü,,, Kamil Sayın /Belçika

 

Erzurum Sivas ve, sonra Ankara

Ne silah ne asker yoğidi para

Atamız millete olmuştu çare

Kurtuluş Savaşı ortak akıldı…Kemal Köse /Kahramanmaraş

 

Dört yandan yurduma, düşmanlar girmiş,

İngiliz başkente, mitili sermiş.

Yedi düvel birlik, planlar kurmuş,

Yurduma çaresiz, diye bakıldı...Kılıç''ı (Zülfikar Kılıç)/Kayseri

 

Herkesin gayesi muradı birdi,

Devlet millet tutup el ele verdi.

Ordumuz aşk ile öyle bir vurdu,

Gelenler dörtnala geri çekildi... Kul Garip(Ekrem Gül) /Bor/Niğde

 

Hasta diye ilan ettiler beni

Samsun’a yanaştı eski bir gemi

Esarete izin vermez Türk geni

İstişare yaptık ortak akıldı…Kul Mecit Gür/Tarsus

 

Türk evladı dinle! Bizlere düşman

Haçlı ordusundan müteşekkildi.

İtler savaş açıp geldiği zaman

Boyunlara tasma derhal takıldı…Lokman Gül/Ankara

 

On dokuz mayısın sonu Ankara

Burada kapandı açılan yara

Allah yardım eder tükenmez çare

Yıkılmam diyenler bir bir yıkıldı.…Mehmet iler/Ankara

 

Yıldızı eş edip gökte hilale

Ezanlar okuttuk nice Bilal'e

Elde avuçta yoktu nevale

Vatana şehidin kanı ekildi...Meliha Boz /İstanbul

 

Mustafa Kemal'im komutu verdi

Asker eylül başı Izmir'e girdi

Milleti böylece umuda erdi

Bu savaştan alnımız ak çıkıldı…Mevlüt Eşgünoğlu /Atakum/ Samsun

 

Tarihler yazılır böyle zamanda

Savaşlar korkunçtur bitmez bir anda

Mustafa Kemal’de emir kumanda

Düşmanlar pes etti beli büküldü…Mevlüt Işıldak(El-Azizli)/İstanbul

 

Bayramımız oldu milat olan gün

Gençliğe armağan oldu bir düğün

Dendi çalış, güven zaferle öğün

Gençlik meşalesi her yıl yakıldı. …Mustafa Zincirkıran(Behlül)/Kadirli

 

Türk milleti hürdür esir edemez

Vatan bir bütündür kesir edemez

Hiçbir yabancı güç tesir edemez

Hürriyet tohumu bugün ekildi…Muzaffer Deniz/Malatya

 

Bu kader değildi ama yazıldı

Nice masum canlar haksız ezildi

Megali idea ruhu bozuldu

Böyle oyun bozan büyük akıldı…Mümin Üstün/Vezirköprü/Samsun

 

"Geldikleri gibi giderler" dedi,

Türk milletine bir işaret verdi,

İstiklâl uğruna Türk'ün her ferdi,

Düşmanına hançer oldu sokuldu....Necdet Akcakaya/Ankara

 

Halının kalbine sevgiyle aktı

Zafer meşalesi eliyle yaktı

19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı

Şanlı Albayrağ’ım burca çekildi…Nezaket Demir/İ

 

Doğdu üstümüze ay ile güneş

Bak biz Türkiye’yiz hep bacı kardeş

Duymadın mı sende? Ah Sarıateş

On dokuz mayısta ışık yakıldı…Nuh Sarıateş/İskenderun

 

On sekiz heyetle Samsun'a çıktı

Vapurdan inince umutla baktı

Yüreği bir nehir misali aktı

Yarınlara ümitlerle bakıldı…Nurdan Uzun/Bursa

 

Bandırma vapuru emektar yorgun.

Karadeniz hırçın bazen de durgun.

Milletim vatana kalbinden vurgun.

İlkadım Samsun da bayrak dikildi.!...Ömer Parlak ( Adl-i ) / Ardahan

 

Bir güzel vatandır Türk'ün toprağı,

Benzemez kimseye şanlı bayrağı,

Mücevherdir dağı taşı ırmağı,

Düşman acze düşüp geri çekildi…Rabia Barış/Eskişehir

 

Zihniyeti işgal olan zilletin

Karşısına iman gücü dikildi.

Birleşip yeniden doğan milletin

Başına özgürlük tacı takıldı…Ramazan Demirtaş/Kahramanmaraş

 

Türk milleti çoluk çocuğuyla bir

Kahpe düşmanın çok dişi söküldü.

Zafer kaçınılmaz, sonucuyla gör

Başarmanın gücü, düşman döküldü…Sefil Selimi/Kırıkkale

 

Türk’ün Türk’ten başka dostu bulunmaz

Acun’um milletin saçı yolunmaz

İman dolu Türk’ün yurdu alınmaz

Dört bir yana o gün bayrak çekildi…Selahattin Acun/Adana

 

Samsun da başladı büyük direniş

Halkın özü idi gayrı aranış

Esaret zinciri kime yaramış

Bağımsızlık gönü cana dikildi...Serpil Taşyürek Tahtalı/Ankara

 

Ne top var ne tüfek kazma kürekle

Kudurmuş küffara karşı çıkıldı.

Samsun’da imanla çelik yürekle

Yıkılmaz denilen dağlar yıkıldı…Seyit Berber/Adana

 

Deryalar yol oldu, halka gitmeye

Mazluma cesaret, umut katmaya

Kararlı düşmanı, yurttan atmaya

Hainin güreşte, beli büküldü...Yaşar Temirli (Işıkhan)/Bozüyük/Bilecik

 

Kahraman ecdadım, düşmana karşı

Bükülmez yürekle, imandı arşı

Ya istiklal idi, ya ölüm marşı

Vatana hürriyet, barış çakıldı…Yurdanur İşleyen/Amasya

 

Milli Egemenlik milli bilinçle

Ateşlendi millet keskin kılıçla

Türk milleti birlik oldu dalınçla

Toplu direnişle dikkat çekildi…Yusuf  Lelik / Adana

 

Şanlı ordumuzun başkomutanı,

En şerefli tarzda aldı vatanı,

Unutma! Yerlerde şehit yatanı,

Gazilere madalyalar takıldı...Zinet Ermiş/Almanya

 

Bağımsızlık coşkusu yayıldı yurda

Selamdur ceddine şöyle bir durda

Kaptırma vatanı düşmana kurda

Zalimin bileği bugün büküldü...Ziyânûrdan /Ankara

…………….oOo………………..

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E-Gazete

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız