Fasl-ı Muhabbet
Fasl-ı Muhabbet

DÜŞSAD şiir köşesi Abdullah Çelebioğlu DÜŞSAD BAŞKANI

271. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri

  • 25.10.2022 13:35

Tarih boyu bitmemiş hainlerin oyunu

Tekrardan tattıralım şu Egenin suyunu

Ölçelimde biçelim kaçmış eni boyunu

Mazlumların öcünü almanın zamanıdır...

Ayşe Atlı-Selen Ayselen/SAMSUN

 

Vatan bayrak din için savaştı hepsi bu millet

Dört koldan ana yurdu, kuşatan gördü zillet

Dünyada hep var oldu alçak düşmanda illet

Kalpte ümit ışığı olmanın zamanıdır.

Yusuf Lelik/ADANA

 

Görmemizde lazımdır, düşmanın derin dibi

Türklüğü tam bilipte, Kadın ve Erkek gibi

Eğilip bükülmeden, mert oğlu Mert çe de tabi

Dimdik ayakta böyle, kalmanın zamanıdır

Nuh Sarıateş/İSKENDERUN

 

Bu toprak, kaç şehidin kanı ile ıslanmış

Hatırla, kalk ayağa, doğmanın zamanıdır

Kuşanmış kılıcını seher vakti uyanmış

Mazlum gözyaşlarını silmenin zamanıdır...

Zinet Ermiş/ALMANYA

 

Öyle bir milletim var yazar tarihler çağlar.

Atalar iz, yolunu bulmanın zamanıdır.!

At sırtında aşmışlar/nice bozkırlar, dağlar.

Çağ bilim, ilim çağı, dolmanın zamanıdır.!

Ömer Parlak/ARDAHAN

 

Ayağa kalkınca tüm düşman tanımayız biz

Meşakkatle yorulmaz ileri koşan diz

Kıyametler kopsa da ayrılmaz beraberiz

Vahdet aşkı ile de dolmanın zamanıdır.

Ziyânûrdan/VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN

 

Aç bağrını korkmadan, vatan sana minnettar

Aslanın yatağında, sorsan çakal ne arar

Bu bayrağın uğruna, birlikte verdik karar

Bu uğurda topyekûn ölmenin zamanıdır..

Mehmet iler/ ANKARA

 

Vatan kolay bulunmaz, ezeli ebedi yar

Özgürlük mutlak miras, bilmenin zamanıdır

Nice yiğit can vermiş, kanıyla vatana yar

Ecdadın izinde, göz, bulmanın zamanıdır.

Yurdanur İşleyen/AMASYA

 

“Uyan artık milletim titre ve kendine dön”

Cephelerde mehteri çalmanın zamanıdır

Yunanlı ve Ermeni barışı bozar her gün

Birlikte aklı başa almanın zamanıdır

Mevlüt Eşgünoğlu/ATAKUM-SAMSUN

 

Gel yiğidim gel artık, güneş şimdi doğacak

Hain ellerden öcün, almanın zamanıdır

Ola ki başkaldırsa, başına taş yağacak

Zafer şarkılarıyla, gülmenin zamanıdır...

İsmail ŞİMŞEK (Gururi )/ARTVİN

 

Dost diye görünenler aldatmasınlar seni

Kullanırlar her türlü değeri hem de dini

Onlarda oyun bitmez bir gider gelir bini

Sahte kahramanları silmenin zamanıdır...

Hasan Fayda/KONYA

 

Bilim ile fen ile cehaleti yenerek

Teknoloji atına sahip olup binerek

Göklere hakim olup denizlere inerek

Yıkılmadan ayakta kalmanın zamanıdır.

Ramazan Demirtaş/KAHRAMANMARAŞ

 

Şuşa'dan, Suriye'ye, şehadet içen yiğit,

Karabağ, Gabar, Kerkük, canından geçen yiğit,

Çanakkale, İzmir'de denize döken yiğit,

Emircan vatan için ölmenin zamanıdır...

Emir Şıktaş/IĞDIR

 

Cumhuriyete kinle saldırmak ayan oldu

Bunu ihbar edeni omuzla duyan oldu

Onca umut bağlanan emekler ziyan oldu

Türk'e dost kim, düşman kim? Bilmenin zamanıdır. 

Birfâni/SAMSUN

 

Türkiye’m öz vatanım, ne çok düşmanın varmış

Evvel emir yoluna, ölmenin zamanıdır..

Bu kadarı bilmezdim, meğer dünya kadarmış

Türk oğlu kıymetini, bilmenin zamanıdır..

Murat Kahraman Murâdî/İSTANBUL

 

Harcama zamanını kahve köşelerinde

Birlik ve beraberlik olmanın zamanıdır.

Ne medet arıyorsun kola şişelerinde

 Düşünüp de bir çare bulmanın zamanıdır.

N. Uzun/BURSA

 

Bin fidan dik toprağa dağlar yemyeşil olsun...

Merhamet yüreklere çağrılmadan hep gelsin...

Özgür geldi vatanım daima özgür kalsın

Mahzunluğumuz yeter gülmenin zamanıdır..

Sami Yağmur/KIRŞEHİR

 

Korkma diye başlayan milli olan tek marşım

Türkü, Lazı, Çerkez, Kürt hepsi benim gardaşım

Türkiye’min dört yanı hepsi benim vatanım

Göz dikenin gözünü oymanın zamanıdır.

Samet Yıldırım Sultani/İZMİR

 

 

Tarih biliyor seni Gökbörüm kendine dön

Atan Alpaslanı gör zulümlere ver bir son

Senin silkelenişin ırkına verir bir can

Geç kalmadan kendini bulmanın zamanıdır

Ayşe Atlı Selen Ayselen/SAMSUN

 

Tarih gösteriyor ki birlik olan yenilmez

Deriz şehitler ölmez asla vatan bölünmez

Önce barış diyene korkak diye gülünmez

Şimdiden bir araya gelmenin zamanıdır

Mevlüt EŞGÜNOĞLU/ATAKUM-SAMSUN

 

Yedi düvel birleşti yüz yıl önceki gibi

Ege’de bekliyor tüm Yunan’ı deniz dibi

Bunlar yedi göbekten Amerika’ya tabi

Et tırnak gibi birlik olmanın zamanıdır…

Dindari-Osman Dindar/İSTANBUL

 

Bu millet hür yaşamış/dâim hür yaşar elbet

Zaman birlik olmaktı / el ele verdi millet.

Ne diyor Mehmet Akif/hür yaşa ilelebet.

Cumhuriyete sahip/olmanın zamanıdır.!

Ömer Parlak/ARDAHAN

 

Acılar vız gelecek, kalpte iman oldukça

Yılmadan direniriz, bu can tende durdukça

Daha da güçleniriz düşman bize vurdukça

İntikam hoştur bize, almanın zamanıdır...

Zinet Ermiş/ALMANYA

 

Görmemizde lazımdır, düşmanın derin dibi

Türklüğü tam bilip de, kadın ve erkek gibi

Eğilip bükülmeden, mert oğlu Mert çe de tabi

Dimdik ayakta böyle, kalmanın zamanıdır

NUH Sarıateş/İSKENDERUN

 

Cumhuriyet'e karşı laf edenlere bir bak

Böylelerine tedbir almanın zamanıdır

Ekmeğini yediğin vatana bu mudur hak

Gerekirse uğruna ölmenin zamanıdır...

İsmihan Erdoğmuş/ANKARA

 

Dün gitti sular gibi, yarın için ne yaptın,

Hak yolu diye diye hakkın yolundan saptın,

Tanrı diye eğilip menfaatine taptın,

Darılma bana şimdi solmanın zamanıdır. 

Mümin Üstün/VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN

 

Bu vatan millet için, cehenneme daldılar

Bu bayrak toprak için, şehadeti tattılar

Bütün vatan onların, makberiydi yattılar

O mahşeri günleri, bilmenin zamanıdır

Birsen YurDakul Tomurcuklu/EDİRNE

 

Mübarektir Ordumuz, Yurdumuz Anadolu

Analar doğurmuş ki, ufuklar yiğit dolu

Dünyada Türkiye’min, şanla şerefle dolu

Yerini zirvelerde, kılmanın zamanıdır..

Murat Kahraman Murâdî/İSTANBUL

 

Haydi silkelen artık özüne dön yiğidim

"Gökgirsin kızıl çıksın" sözüne dön yiğidim

"Yurtta dünyada barış" tezine dön yiğidim

Birlikte zafer marşı çalmanın zamanıdır

Ayşe Atlı Selen Ayselen/SAMSUN

 

Demir dağı eritip, tüm cihana yürüdük

Kökümüz derinlerde, gül bahçeyi bürüdük

Her çağda dallar yeşil, pembe, mor, al, sarıdık

Renkli zengin geçmişi, bilmenin zamanıdır...

Yaşar Işıkhan TEMİRLİ (Işıkhan)/BOZÜYÜK -BİLECİK

 

Birlikten dirlik doğar önce bunu bilmeli

Bilim ve teknoloji bilmenin zamanıdır

Nimeti ve zahmeti eşitleyip bölmeyi

Dine töreye uyup gülmenin zamanıdır..

Asım YAVAŞ/ İSTANBUL

 

Uyanık olmalısın, olsan ahde bir vefa

Sanma bulursun huzur, yaşarsın her dem safa

Ulaştırmaz muasır seviyeye bu kafa

İşte o zaman saç baş yolmanın zamanıdır

Hasan Fayda /KONYA

 

Vatan - Millet sevdası hep önde gelir bende

İnanın benim gibi aşkla dolusun sende

Sevgi dolu yürekler çırpınır her bedende

Hep birlikte bilgiyle dolmanın zamanıdır...

Erdal Ünal/ANKARA

 

Ey Nas! Uyan gafletten bugün diriliş vakti

Ehlisünnet yolunda olmanın zamanıdır.

Dünya ve ahirette kurtuluş isteyenler...

Hakka verilen sözde kalmanın zamanıdır.

Lokman Gül/ANKARA

 

Eşgünoğlu diyor ki bayrağımım rengi al

Vatanın etrafında durmadan ürür çakal

Haydi, mehteran başı durma marşlarını çal

Gerekirse gül gibi solmanın zamanıdır

Mevlüt Eşgünoğlu/ATAKUM-SAMSUN

 

Bu vatan toprağında ne yiğitler yatıyor

Benim naçiz bu kalbim hep kederle atıyor

Bir şehit düştüğü an güneş mutsuz batıyor

Hain düşmana korku salmanın zamanıdır.

Nurdan Uzun/BURSA

 

Şuşa'dan, Suriye'ye, şehadet içen yiğit,

Karabağ, Gabar, Kerkük, canından geçen yiğit,                                    

Çanakkale, İzmir'de denize döken yiğit,                                           

Emircan vatan için ölmenin zamanıdır.

Emir Şıktaş/IĞDIR

 

Türk dünyası olarak büyük birliği kurup

Aynı çatı altında çağlar boyunca durup

Rahmeti bereketi vahdet ruhunda görüp

Kızıl elma yolunu bulmanın zamanıdır…

Dindari-Osman Dindar/İSTANBUL

 

Türlü türlü oyunlar, kirli kirli hesaplar.!

Müttefik dost dediğin riya hançeri saplar.!

Tahrik eder piyonlar, bozuluyor asaplar

Aklı selimce sakın kalmanın zamanıdır..

Hasan Kambay/İSTANBUL

 

Kadim köklerimizden kalırsak bağsız uzak

Düşmanlar pek sinsidir kurar her yere tuzak

Solar kararır yüzler olamaz asla yüz ak

Maalesef o zaman solmanın zamanıdır

Hasan Fayda/KONYA

 

Atamız bu düzeni öyle kolay kurmadı

Küffarin karşısında boynu bükük durmadı

Hainlere uyup da kadın bebek vurmadı

Vatana yan bakanı dilmenin zamanıdır

Rabia Saylam Taşdemir/KIRIKKALE

 

Ufkumuz yükseklerde, mürşidimiz ilimdir

Genç devletim Türkiye, emin akl-ı selimdir

Şimdi yeni işimiz, dokunacak kilimdir

Düğüm düğüm halıyı, ilmenin zamanıdır...

Yaşar Işıkhan TEMİRLİ (Işıkhan)/BOZÜYÜK-BİLECİK

 

Atam demiş bizlere "yurtta dünyada barış"

İlimde ve bilimde durma dünyayla yarış

Biliriz ki dünyada en kötü şeydir savaş

Tüm dünyaya barışı salmanın zamanıdır

Ayşe Atlı Selen Ayselen/SAMSUN

 

Zulmedenlere inat, biz sevgiyi yayalım

Dünya bir göl misali, onu mayalayalım

Ya tutarsa demeden, buna inandıralım

Barış için mehteri çalmanın zamanıdır...

Zinet Ermiş/ALMANYA

 

Ülkeme saldırıyor emperyalist sermaye

Bu topraklara sahip olmanın zamanıdır

Bizi birbirimize böldürmek asıl gaye

El ele kenetlenip kalmanın zamanıdır...

Cahit Ada/ÇORUM

 

Türk tarihi eskidir, tarih Türk’süz olur mu?

Dünya tarihinde yer, almanın zamanıdır.

Süper güçler olmasa, Yunan orda ulur mu?

Egeye doğru nazar kılmanın zamanıdır...

Mustafa Zincirkıran

 

Hep birlikte el-ele, gönül gönüle olmak,

Sevgiyi ve saygıyı birbirimizden almak,

Sonra da hep birlikte düşmana korku salmak

Böyle kutsal bir aşkla dolmanın zamanıdır.

Erdal Ünal/ANKARA

 

Gülümsüyor her daim, melek yüzlü düşmanlar

Savaş hüsran olunca, kuruluyor masalar

Eller ovuşturulup kabarıyor iştahlar

Tek tek dersini verip, silmenin zamanıdır

Birsen Yurdakul Tomurcuklu/EDİRNE

 

Demir dağları delip Orta Asya’dan geldik

Düşman zaten düşmandı dostu biz de dost bildik

Dost ağlarsa üzüldük güldüler ise güldük

Dostlukla gönüllere dolmanın zamanıdır...

Mustafa Zincirkıran

 

Töreni, atanı bil, şanlıdır yurt otağın

Gök girmiş, kızıl çıkmış,  gelmenin zamanıdır.

Oğuldan, kız, kızana,  milletim son kütüğüm

Bu cennet vatana er,  olmanın zamanıdır.

Yurdanur İşleyen/AMASYA

 

Türk milletiyiz biz, evvel bizden sorulur.

Tarih bile şanımı, anlatırken yorulur.

Tez zamanda incecik, bıyıklarda burulur

Gitmedik hiç bir yere, kalmanın zamanıdır.

Hasan Turgut/KONYA

 

Nerede bir Türk varsa arayıp hem sorarak

Saatleri hızlıya ayarlayıp kurarak

Dövüşerek yıkarak gerekirse vurarak

Tarihi yurdumuza dalmanın zamanıdır...

Abdullah Çelebioğlu/ DÜZCE

 

Ay yıldızlı Bayrağım,  gölgende durmak yeter

Bayrağa göz dikeni, ederiz daha beter

Vatansız bir milletin, sanma ocağı tüter

Omuz omuza verip, kalmanın zamanıdır...

İsmail Şimşek (Gururi)/ARTVİN

 

Pisliğini saklayan parlatılmış rumuza

Dur demeliyiz böyle her bir kalleş domuza

Kardeşçe dostça şöyle durup omuz omuza

Şükür namazımızı kılmanın zamanıdır...

İlhâmi/ANKARA

 

Göz gezdir şu dünyaya var mı albayrağa eş

Mehmetçik şehit olur terörün ölüsü leş

Müslümanım diyorsun Aşık Şemsettin Güneş

Şimdi şükür namazı kılmanın zamanıdır...

Şemsettin Güneş

 

Büyük Türk milletine seslenerek diyorum

Şimdi büyük bir ülkü bulmanın zamanıdır

Büyük Turan Devleti adını seviyorum

Bu ülküyü çok öne almanın zamanıdır...

Abdullah Çelebioğlu/DÜZCE

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E-Gazete

  • 31.01.2023

E-Gazete Arşivi

Resmi İlanlar

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız