Fasl-ı Muhabbet
Fasl-ı Muhabbet DÜŞSAD şiir köşesi Abdullah Çelebioğlu DÜŞSAD BAŞKANI

305. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri

  • 13.11.2023 14:21

1

Ana, baba, evlat, şen olur mesken.

Aşık, ozan, şair, yazarlar destan.

İşte ATATÜRK'ÜN, İşte ALPASLAN.

Her zorluğa gerdin, döş'ün Türkiye'm.

... Ömer PARLAK (Adl-i) / Ardahan

 

2

Tarihe bakarsan derindir kökü

Haini kalbinden vururken oku

Genci yaşlısıyla bilmezler korku

Hainlerle bitmez işin TÜRKİYEM...

Rabia Saylam TAŞDEMIR KIRIKKALE

 

3

Toprağı bayrağı asil insanı

Sağ olsun yaşasın baş'ın Türkiye’m.

Üç kıtada hüküm sürdürdü şanı

Helal olsun ekmek aş'ın Türkiye’m...

Yusuf LELİK/ HATAY

 

4

Her yerin cennetten bir köşe bize

Yoktur bir benzerin eşin Türkiye’m

Yüzüncü yılında kulak ver söze

Helaldir ekmeğim aşım Türkiye’m...

Ayşe Atlı Selen Ayselen Samsun

 

5

Her kıtada vardır, izin silinmez

Yok mudur benzerin eşin Türkiye’m

Güç verir yaşayan senin milletin

Gerçeği yansıtır, düşün Türkiye’m...

İsmail ŞİMŞEK (Gururi)/ARTVİN

 

6

Ne güzel vatandır ne güzel eldir

Bulunmaz emsalin eşin Türkiye’m

Her mevsimin ayrı ayrı güzeldir

İlk baharın, yazın, kışın Türkiye’m...

Aşık Şemsettin GÜNEŞ/ARDAHAN

 

7

Gönder'e çekilmiş şan ile Bayrak

Eğilmesin asla baş'ın Türkiye'm

Karanlığa ışık bir meş'âle yak

Geçmişinle öğün düşün Türkiye'm..

Hasan ADA/İSTANBUL

 

8

Ben bu topraklarda açtım gözümü

Cihana gösterdim gerçek yüzümü

Can verdik can aldık tuttum sözümü

Cennettir vatanım aşkım Türkiye’m...

Bayram KAVUN/İZMİR

 

9

Dünyanın gözünde, güzelliğin var

Milletimin yurdu, şehitlere yâr

Düşmanı yalnızca, mezarla sarar

Vatanım, sevdalım, başın Türkiye'm...

Adem ÇAĞLI - KIRIKHAN/HATAY

 

10

Seni methetmeye yeter mi kalem

Siperdir her yöne döşün Türkiye’m

Senin için bu gün edeyim kelam

Gururlu her zaman başın Türkiye’m

NUH SARIATEŞ İSKENDERUN

 

11

Seni soludukça yaşıyor canım

Nice olaylarla doludur anım

Koynunda yatmakta bunca insanım

Benimdir toprağın taşın Türkiye'm...

Mevlüt EŞGÜNOĞLU/Atakum/SAMSUN

 

12

Dört bir yan göz dikmiş, kaynıyor hain.

Kurusun ülkemde, iltihap irin.

Yüce Türk milleti kendinden emin.

Hep sağ olsun heybet, başın Türkiye'm

Hasan TURGUT (KAVİ) KONYA

 

13

Ülkeler içinde bellidir yerin

Ecdadı severiz geçmişin derin

Tüm gözler üstünde farkına varın 

Bu yüzden dert dolu başın Türkiye’m.

Selahattin Acun/ACUN

 

14

Anlamaz bu Dünya uğraşma boşa.

İnsanlık tarihi başın Türkiye’m...

Bozkurt'un hayali gider mi hoşa,

Kızıl Elma Turan taşın Türkiye’m...

Er Tuğrul Mustafa ÖZYURT/NİKSAR

 

15

Her halinle vakar iman dolusun

Ayyuk'a yükselsin başın Türkiye’m

Bize yağmur düşmanlara dolusun

İlelebet sürsün yaşın Türkiye’m

Bekir Cıla-İSKENDERUN/HATAY

 

16

Gönlümde sevdamsın, her yerin cennet

Huzurdur toprağın, taşın Türkiye'm

Ceddimizden kaldın, bize emanet

Nice yüz yıllara, yaşın Türkiye'm...

Cahit Ada/ÇORUM

 

17

Yarımada seksen bir il kaynaşmış.

Can fışkırır toprak taşın Türkiye’m.

Yüz yaşına girmiş. Bir asır geçmiş

Eğememiş cihan başın Türkiye’m..

Hasan ALTUNKAYNAK/KAYSERİ

 

18

Nesebin Yasef'in soyundan gelir

İnsanlık tarihî yaşın Türkiye’m

Adalet yiğitlik soyundan gelir

Onurlu gururlu başın Türkiye’m

Asım YAVAŞ /İSTANBUL

 

19

Sensiz yaşayamam öz vatanımsın

Göklere dek ersin başın Türkiye'm.

Damarımda saklı asıl kanımsın

Yüzyıllarca süren düşün Türkiye'm...

Ahmet Çukur/SAMSUN

 

20

Tarihin şerefle şanla doludur

Eğilmez kimseye başın Türkiye'm

Kıyın deniz özün Anadolu’dur

Dünyada yok başka eşin Türkiye'm..

Kemal Köse /KAHRAMANMARAŞ

 

21

Yedi dübel sana dikmişti gözü

Kıymetlidir yazın kışın Türkiye'm

Sahip çıktı sana Çerkez'i, Laz'ı

Dünyada bulunmaz eşin Türkiye'm...

İsmihan Erdoğmuş/ANKARA

 

22

Gözümü açınca gördüğüm sensin

Kutlu olsun dalya, yaşın Türkiye’m

Mutluluk seninle mutluluk sensin

Eğilmesin asla kaşın Türkiye’m

Hasan FAYDA /KONYA

 

23

Üç tarafın deniz, cennetten bir köşk

Altındır toprağın taşın Türkiye'm

Her mevsim başkadır şu bendeki aşk

Baharların, yazın, kışın Türkiye'm...

Halk Ozanı Âşık Ürmelî ÇAMAŞ/ORDU

 

24

Her yanın bereket çiçek bal akar

Eksik olmaz asla aşın Türkiye’m

Çelebioğlu'yum durmadan akar

Gözünden sel gibi yaşın Türkiye’m...

Abdullah Çelebioğlu/DÜZCE

 

25

Tarihin şerefle, şanla doludur

Eğilmez kimseye başın Türkiye’m.

İnsanların cömert, yolu uludur

Millet görecek bin yaşın Türkiye’m...

Erdal Ünal-(Dervişoğlu)-Ankara

 

26

Benim kutsalımdır, ayak bastığım.

Yaprağın yorganım, taşın yastığım.

Şarkım, türküm, manim, halay, rastığım

Söylerim İstiklâl Marş'ın Türkiye'm!

Ömer PARLAK ( Adl-i )/ARDAHAN

 

27

Seksen bir ilin de, yedi bölgende,

Her zaman dik durur, başın Türkiye'm.

Seksen beş milyonum, senin gölgende,

Altındır toprağın, taşın Türkiye' m...

KILIÇ'I (ZÜLFİKAR KILIÇ)/KAYSERİ

 

28

Seninle ağlarım senle gülerim

Esirgeme benden döş ‘ün Türkiye’m

Her yanını ırmağınla sularım

Dik tut eğilmesin baş’ın Türkiye’m

ANKARA MEHMET İLER

 

29

Al bayrağı süsler şehidin kanı

Damarımda akan kansın Türkiye’m.

Kanla yoğrulan bu kutsal vatanı,

Toprağa yan bakan yansın Türkiye'm.

Bayram Ali İLİK/AKSARAY

 

30

Semanda Ay Yıldız dalgalanıyor,

Olsun istiyorum düşün Türkiye’m.

Seni gören canlar sevdalanıyor,

Allah kolay etsin işin Türkiye’m.

Emir ŞIKTAŞ/IĞDIR

 

31

Ceddimden emanet, kutlu toprağım

Göğümde şanlanır, özgür bayrağım

Yüzyıllar yaşasın, vatan diyarım

Her köşesi cennet, düşüm Türkiye'm

Yurdanur İŞLEYEN/AMASYA

 

32

Hainler her yerde dışardan içe.

Söz vermeyin hain kahpeye, piçe.

Uğramasın yurdum, yokluğa hiçe

Silinsin gözünden, yaşın Türkiye'm

Hasan TURGUT (KAVİ)/KONYA

 

33

Baharımla çiçekleri dermişsin

Türlü nimetleri bize vermişsin

Güzelliklerini dala sermişsin

Cıvıldaşır öter kuşun Türkiye’m

Bekir Cıla-İSKENDERUN/ HATAY

 

34

Bütün dünya sana dikmiş gözünü

Eğdirmesin Rabbim başın Türkiye’m

Bizle uğraşanlar döver dizini

Duysunlar yüz oldu yaşın Türkiye’m...

 Aşık Vehbi Gülen/HATAY-ŞENKÖY

 

35

Bu günün küçüğü yarın büyüktür

Çalışmayan eller her cana yüktür

El ele vermezsek sana da yüktür

Bunu iyi anla düşün Türkiye’m...

Erdal Ünal(Dervişoğlu)-ANKARA

 

36

Dostlara gülşendir cennet vatanım,

Vatanı böldürmez şehit yatanım,

Yüz yıldır yaşarım, şöhretim, şanım,

Göylere ucalır başın Türkiye’m.

Emir ŞIKTAŞ IĞDIR

 

37

Yedi bölge ile muhteşem yerin

Masmavi denizin taşın Türkiye’m

Dünyada cennetim havası serin

Gözümden döktüğüm yaşım Türkiye’m...

Hataylı suskun şair/Necip Demir

 

38

Hainler tarihi çok iyi bilsin

Her zaman hep dimdik Baş'ın Türkiye’m

Girdiği savaştan hep ibret alsın

Geçmişinde öğün düşün Türkiye’m...

Muhammet Budak/ADANA

 

39

Hürriyet beşiğim ezelden beri,

Kutlansın yüzüncü yaşın Türkiye’m.

Zürriyet eşiğim ezelden beri,

Arş’a değer dimdik başın Türkiye’m.

Dindari/Osman Dindar/İSTANBUL

 

40

Erilmez dağların yüce başına

Selam verir Ağrı sınır dışına

Meriç Tunca akar Ege aşkına

Üç tarafın deniz eşin Türkiye’m

Birsen Yurdakul Tomurcuklu/EDİRNE

 

41

Yüz yılı devirdi, destanlar yazdı,

Neler geldi geçti, devranlar dizdi,

Seninle milletim, yaşadı gezdi,

Atilere taşar, yaşın Türkiye'm...

  Bekir Aksoy/ANKARA

 

42

Vatan elbet amma hem baba ana

Kıskançlık duyulur daima sana

Doymadı toprağın ne can ne kana

Neden hep belada başın Türkiye'm...

Abdullah Çelebioğlu/DÜZCE

 

43

Yazı bile kıştır yad'ın yabanın

Çadırlardan ışık şavkır obanın

Dağlarda ateşi yanar çobanın

Selam durur kurdun kuşun Türkiye’m...

İlhâmi /ANKARA 

 

45

7

Sensiz geçen günü gönül neylesin

Seni gezip, senle gönül eylesin

Dervişoğlu sana neler söylesin

Boğazın, burunun, kaşın Türkiye’m.

Erdal Ünal (Dervişoğlu)-ANKARA

 

46

Her ilin ayrı Cennet, altın toprağın taşın

Mazluma ve madura şifa ekmeğin aşın

Zalimle bitmez herdem sürer Hak savaşın

Dünyada yok; bulunmaz hiçbir eşin Türkiye’m..

Lokman GÜL/ANKARA

 

47

Şanlı bir mâzin var târihe sığmaz

Necip Türk Milleti başını eğmez

Zâlimin hasmıdır mazlûma değmez.

Tâ Nuh'a dayanır yaşın Türkiye'm...

İsmail TOLU/KAHRAMANMARAŞ

 

48

Boyundan çok büyük dertlerin vardır

Selâmet bulmaz mı başın Türkiye’m!

Ovaların sisli, dağların kardır

Dört bin yıllık ömrün yaşın Türkiye’m!

Murat Kahraman Murâdî/İSTANBUL

 

49

İçin dışın bir'dir görene ayna

Ararım bulunmaz eşin Türkiye’m

Sevdanla uçarım sakın ha deyme

Beni benden almak işin Türkiye’m...

Şair Kudret Çat /AKSARAY

 

50

Dünyaya ki adın sanın duyurdun.

Göklere yükselsin başın Türkiye’m.

Çılgın dedilerdi kanın buyurdun.

Eğilmesin asla kaşın Türkiye’m..

Emine Korkmaz Şenel/ALMANYA

 

51

Her şehrin sevimli cennettir köşen

Şehittir koynunda toprağa düşen

Sazında saklıdır kederle neşen

Bulunmaz cihanda eşin Türkiye’m

Ziya NURDAN/ANKARA

 

52

Kederle dolusun şansın hüzünden

Hiç ileri gitmez işin Türkiye'm

Mertlikten bihaber namert yüzünden

Kurtulmaz beladan başın Türkiye'm...

F. Dila REYHAN (Fatmacan)/BURSA

 

53

Yedi düvel pusu kurmuş bekliyor,

Müttefik olanlar niyet saklıyor.

İkiyüzlü dünya suçlu aklıyor,

Mazluma umuttur peşin Türkiye’m…

Dindari/Osman Dindar/İSTANBUL

 

54

Zirvesi karlıdır yüce dağların

Çeşit çeşit meyve verir bağların

İzini taşırsın bütün çağların

Medeniyet dolu döşün Türkiye'm

İlker DURMUŞ/ARTVİN

 

55

Mazlum her tarafta kalmışken zorda

Dünya koymak ister hep seni darda

Müspette gelişen işlerin var da

Biraz hızlanmalı koşun Türkiye’m!

Murat Kahraman Murâdî/İSTANBUL

 

56

Yeşili severek ormanı koru

Çiçeği ilaçtır penbesi moru

Gururi ne desem bilinen soru

Kıymetli toprağın, taşın Türkiye’m...

İsmail ŞİMŞEK (Gururi)/ARTVİN

 

57

Alpaslan kapını, açmış Türk'lere

Ana vatan yapmış, seni bizlere.

Nice yiğitlerin, vermiş el ele.

Yüceltmişler senin, başın Türkiye’m.

Seher Şentürk/SAMSUN

 

58

Bana haz veriyor ovalar dağlar

Vatandır toprağın ‘taş’ın Türkiye’m.

Zerre zarar gelse ciğerim dağlar

Nice yüz yıl olsun yaşın Türkiye’m…

Mustafa Zincirkıran(Behlül)/KADİRLİ

 

59

Yaratılış olduğundan bu yana

Hiçbir yerde yoktur eşin Türkiye'm

Toprağına ter akıtan insana

Kutsaldır sunduğun aşın Türkiye'm

Coşari/İbrahim COŞAR /SAMSUN

 

60

Korursun mazlumu basıp bağrına.

Eğilmez zalime, başın Türkiye'm.

Vermeyiz, ölürüz senin uğruna.

Bulunmaz dünyada, eşin Türkiye'm.

Mehmet Akif Köse /ANTALYA

 

61

Evliya yatıyor topraklarında

Bereket gizlenmiş yapraklarında

Bal akar süzülür ırmaklarında

Her kese yeterli aşın Türkiye'm...

Hatice KARAHAN (Pinhan) /İSTANBUL

 

62

Zalimi korkutur Türk'ün gölgesi

Keskindir her daim dişin Türkiye'm

Sen oldun bin yıldır mazlumun sesi

Dünyada bulunmaz eşin Türkiye'm...

Muharrem PALA/KADİRLİ

 

63

Tarih kokar Mardin Midyat yöresi

Batman Bingöl Bitlis Siirt orası

Çağladıkça çoşar Fırat arası

Bulunmaz dünyada eşin Türkiye’m

Narin ALTAN /YOZGAT

 

64

Yiğitler besledin, koca bağrında,

Osmanlı'ya evdi, şehri Ağrı'nda,

Boynum kıldan ince, tek bir çağrında,

Söylüyorum peşin, peşin Türkiye'm.

Nurhan Uslu (Hüma Sultan)/ANTALYA

 

65

Medeniyet denen beşiğin yükü,

Tarihle eşittir yaşın Türkiye'm.

Muhafız eyledin kendine Türk'ü,

Kutsaldır her çakıl taşın Türkiye'm.

...Necdet Akcakaya/Ankara

 

66

Dünya ya hükmeder ehli insanın

Doğudan batıya yayılmış şanın

Başarıyla dolu geçmiş zamanın

Tek Hakk’a eğilir başın Türkiye’m...

Şair Recep KARABIYIK/BURSA

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız