11 öğretim üyesi alınacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alımı ile ilan yayınladı.

11 öğretim üyesi alınacak
31.12.2020 - 14:35

Üniversitenin çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekiyor.

Doçent Başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları ise ilana çıkılan birimlere şahsen yapılacak. Başvurular 29 Aralık itibariyle başlamış olup, 13 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

 

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR 

1) Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)

2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) (Doçent Adayları tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste düzenlenecektir.)

3) Diplomaların E-DEVLET çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda, Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - Devletten alınan adli sicil kaydı.

6) CD 4 (dört) adet

CD İçerikleri;

- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

- Özgeçmiş

- Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.

- Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

- Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

- Bilimsel Çalışmalar

 

İŞTE ALINACAK PERSONELLERİN LİSTESİ

-Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümüne Matematik Eğitimi anabilim dalına 1 doktor öğretim üyesi alınacak. “Matematik eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Matematiksel Modelleme ve Eğitsel Matematik Oyunları alanlarında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri bölümüne, Arap Dili ve Belagatı anabilim dalına 1 doktor öğretim üyesi alınacak. “İlahiyat fakültesi mezunu olmak, Temel İslam Bilimleri Bölümü Alanında doktora yapmış olmak ve YDS-YÖKDİL sıvalarından (Arapça) 80 ve üzeri almış olmak” şartı bulunuyor.

-Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri bölümüne, Çevre Koruma ve Kontrol anabilim dalına, 1 doçent alınacak. “Dekarboksilasyon ve zeolit katalizörler konularında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, Bilgisayar Yazılımı anabilim dalına, 1 adet doktor öğretim üyesi alınacak. “Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora yapmış, Bilgi Güvenliği alanında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, Bilgisayar Yazılımı anabilim dalına 1 adet doçent alınacak. “Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent olmak ve Bilgi Güvenliği alanında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne, Telekominikasyon anabilim dalına, 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alınacak. “Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Genişbant Teknolojisi konularında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümüne, İnşaat Mühendisliği anabilim adına 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alınacak. “İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, geoteknik, zemin mekaniği ve zemin modelleme alanlarında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği bölümüne, Biyosistem Mühendisliği anabilim dalına, 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alınacak. “Tarımsal mekanizasyon, Tarım alet ve makinelerinin tasarımı ve işletmesi konusunda çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji bölümüne, Tarımsal Biyoteknoloji alabilim dalına 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alınacak. “Ziraat Fakültesi mezunu olmak ve Tarımsal Biyoteknoloji alanında Moleküler Nematoloji konusunda çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne, Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına, 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alınacak. “Polikistik over sendromu ve Histeroskopi alanlarında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.

-Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne, Anesteziyoloji anabilim dalına, 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alınacak. “Sepsis Hastalarında Sıvı Yönetimi alanında çalışmış olmak” şartı bulunuyor.