• 17.01.2022 09:26

Bu sorunun cevabını aramak şuna benziyor; tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurta mı tavuktan çıkar. Tabi ki yumurta tavuktan çıkar, civciv olur, büyür, tavuğa döner sonra o tavuktan da başka bir yumurta çıkar, bu bir döngüdür.

Aynı şekilde eğer bir ülkede enflasyon varsa, fiyatlar yükseldikçe satın alma gücü azalmaya başladığı için parası olanlar satın alma güçleri azalmaması için en azından enflasyon kadar faiz almak isterler.

Örneğin 100 TL’lik bir ürün bir yıl sonra 180 TL oluyorsa, 100 TL parası olan bir kişi en azından bir yıl sonra 80 TL faiz alabilirse, parasını TL olarak faize yatırır. Bu paraya ihtiyacı olan kişiye baka kredi verirken, kendi masraflarını da ekleyerek en az 85 TL faiz ister. Bu durumda seneye aynı ürünü en az 85 TL daha pahalıya satmak zorunda kalır.

Bu durumda parasını faize koyan daha yüksek oranda faiz almak zorunda kalır. Bu döngü süreklidir. Yani burada en büyük hata sorudadır. Faiz hem sebep, hem sonuç olabilir.

Burada önemli olan faizin sebep ya da sonuç olması değil, faizin kime nasıl fayda sağladığının bilinmesi ve buna önlem alınmasıdır. 

Faiz parası daha çok olan kişilerin korunması amacıyla sürekli arttırılır. Bu durum fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapar.

Ülkemizde uzun yıllardır faizin olması zengini daha zengin, fakiri daha fakir ve borçlu hale getirmiştir. O zaman sosyal adaleti sağlayabilmek adına faizi düşürmek gerekir. Önce tüm tarafların bu konuda mutabık olması gerekir.

Peki faiz nasıl düşer? Ben faiz istemiyorum düş bakalım diyerek düşer mi? Düşmez aksine artar.

Ülkemiz son zamanlarda maalesef bunu çok acı bir şekilde gördü. Süt, peynir, zeytin yağ gibi temel gıda fiyatları 1 yıl içinde neredeyse ortalama yüzde 80 arttı. O zaman ne yapmalıyız? Üretimi tabana yayarak arttıracağımız politikalar geliştirmeliyiz. Eğer tabandaki üretici borcu artıyor, üretici icralık dosya sayısı artıyorsa uyguladığımız politikaları gözden geçirmemiz gerekir.

Eğer ülkemizde faizin düşmesini istiyorsak, çiftçimize daha fazla destek olalım ki üretimini arttırsınlar ve maliyetleri düşsün. Böylelikle herkes alabilsin, sanayicimize daha fazla destek olalım ki üretimi arttırsınlar ve maliyetleri düşsün. Böylelikle herkes alabilsin.

Teknoloji üreten özellikle gençlerimize daha fazla destek olalım ki üretimi arttırsınlar ve maliyetleri düşsün. Böylelikle herkes alabilsin.

Tekstilcilere büyük küçük demeden daha fazla destek olmalıyız ki ürettikleri ürünleri arttırsınlar ve maliyetleri düşsün, böylelikle herkes alabilsin.

Hizmet üreten işletmelerimize daha fazla destek olalım ki üretimi arttırsınlar ve maliyetleri düşsün, böylelikle herkes alabilsin.

Bunun gibi tüm üreticilerimiz desteklenmeli ki fiyatlar düşsün. Fiyatlar düşerse enflasyon düşer. Enflasyon düşerse faiz düşer. Faiz düşerse üretici daha da çok üretir. Fiyatlar daha çok düşer. Fiyatlar düştükçe enflasyon düşer, enflasyon düştükçe faiz düşer, faiz düştükçe enflasyon düşer. Yani faiz hem sebep hem sonuç olabilir baktığınız yere göre. Önemli olan faizi düşürmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz?