303. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri

1

Suskunsa duruşum içim ağlıyor

Gördüğüm zulümler gözüm dağlıyor

Nedir bu engeller elim bağlıyor

Bir bilene bunu sormam gerekir...

Hüseyin zarar/ANKARA (Firari)

2

Bitsin bu zulümler, insan ölmesin,

Zalimlerden hesap, sormam gerekir.

Ağlamasın çocuk, şiddet görmesin,

Mazluma yardıma, varmam gerekir.

İbrahim Bekler (Yörük beyi)/ANKARA

3

Suspus olmuş dünya, zalime karşı

Mazlumun feryadı, titretir arşı

İstemiyor yamyam, hiç de barışı

Zalimin boynunu, vurmam gerekir..

Adem ÇAĞLI-Kırıkhan

4

İpsiz sapsız olmuş hinoğlu hinler

Bunların yüzüne vurmam gerekir

Böyle korkakları söyle kim dinler

İman kuvvetiyle girmem gerekir.

NUH SARIATEŞ/İSKENDERUN

5

Cihanı âlemler nizama gelsin...

Zalimi kırıpta mazluma gülsün...

Feryatlar çareyi bizlerde bulsun...

İmdat çığlığına varmam gerekir...

Sami YAĞMUR/Kırşehir

6

Aşkla yüreklere sevda ekerim

Kardeşlerim zorda acı çekerim

Geçmişi yad eder yaşlar dökerim

Bilinçli destekler vermem gerekir.

Selahattin Acun/GAZİANTEP

7

Haram olur içerimde kanından

Şarap şişesini kırmam gerekir

Kalleş İsrail'i dört bir yanından

Tüm Müslümanlarla sarmam gerekir..

Bekir Cıla/ İskenderun/HATAY

8

Gönülden bağlıyız cumhuriyete

Bu büyük bayramı görmem gerekir

Yirmi üçte erdik biz hürriyete

Tarihi göz önü sermem gerekir..

Ayşe Atlı Selen Ayselen/SAMSUN

9

Sevdanla yandığım yorgun bedenim

Aşkın durağını sormam gerekir

Gönül bahçesinde durma nedenim

Severek çalışıp yormam gerekir...

İsmail ŞİMŞEK (Gururi)/ARTVİN

10

Asırlardır bitmez sebepsiz savaş

Bu nasıl bir düzen bozuktur her baş

Zalime katliam geliyor ne hoş

Çocuk katilini vurmam gerekir..

Rabia Saylam Taşdemir/KIRIKKALE

11

Dostun attığı taş ırak düşermiş

Düşmanın taşını görmem gerekir.

Hedefe atılan oklar şaşarmış

Onlara doğru yön vermem gerekir.

Erdal Ünal (Dervişoğlu)/ANKARA

12

Yüz yaşına değdi memleket bugün.

Asırlardan kule kurmam gerekir...

Her yeni yılında olurken düğün.

Sitemkar duranı vurmam gerekir...

Er Tuğrul Mustafa Özyurt/NİKSAR

13

Cumhuriyet gelmiş bir asır önce

Yakın tarihimi sormam gerekir

Korumalı onu sevgiyle bence

Milletin yanında durmam gerekir...

Abdullah Çelebioğlu/DÜZCE

14

Mazlumun umudu benim Türkiye’m

Yanına koşarak varmam gerekir

Alemin Hamid’i benim Türkiye’m

Kanayan yarayı sarmam gerekir…

Dindari/Osman Dindar/İSTANBUL

15

Kan gözyaşı vahşet.! Kaçıncı perde?

Hani hak ve hukuk, adalet nerde?

Her gün bebeklerin öldüğü yerde,

Zulüm karşısında durmam gerekir...

Hasan Kambay/İSTANBUL

16

Bir tarafım ağlar bir taraf mutlu.

Allah’ım ortayı bulmam gerekir.

Bebekler öldü bayramlar umutlu.

Benim bu bağrıma vurmam gerekir.

Emine Korkmaz Şenel/ALMANYA

17

Gazze'de kardeşim bak düşmüş dara

Yol bulup oraya varmam gerekir

Yıllardır kanıyor sızlayan yara

Kardeş yarasını sarmam gerekir..

Hasan Ada/İSTANBUL

18

Hata getirmedik erliğimize.

Kimse göz dikmesin birliğimize.

Doğuştan yazmışlar kimliğimize.

Seferberliği mi karmam gerekir..

Ömer PARLAK (Adl-i)/Ardahan

19

Mazlum kanı döker zalimin biri

Avrupa destekten durmuyor geri

Dişinde elinde sabinin seri

Allah için hesap sormam gerekir..

Hasan ADA/İSTANBUL

20

Kâfirler bir olmuş, mazlum ezerler.

Binlerce insana kefen düzerler.

Çığlık seslerini, duymaz görmezler,

Zalimin kafasını, vurmam gerekir.

Seher Şentürk/SAMSUN

21

Yeter artık bu haydut haddin aştı,

Camiler vuruldu, bardaklar taştı.

Ülkem İslâm âleminde gör baştı,

Küffârın başını vurmam gerekir.

Bayram Ali İLİK/AKSARAY

22

Haklıyı haksızdan ayrı tutmalı

Mazlumun yanında durmam gerekir

Zalim olan o acıyı tatmalı

Yaraları hemen sarmam gerekir...

Zinet Ermiş/ALMANYA

23

Bu gün bayram yaptık gururla dolduk

Bayrağa saygıyla durmam gerekir.

Tarihten sayfayı orada bulduk

Kafamı maziye yormam gerekir.

Müberra Kırdı-Sevgi Ana Okulu/ANKARA

24

Ruhsuz Avrupalı yan bükülüyor

Mazlumlar yurdunda kan dökülüyor

Körpe bedenlerden can çekiliyor

Kanayan yarayı sarmam gerekir...

Küçük Ahmet Arslan/MERSİN

25

Mümkün mü tarihi silip reddetmek

Tamamını kötü diye addetmek

Cumhuriyet işte bunu akletmek

Yaralara merhem sürmem gerekir...

Abdullah Çelebioğlu/DÜZCE

26

Bir asır kalmış çoktan geride,

Muasır seviye hani nerede?

Biz niye yürürüz böyle geride?

Bunları bir bir sormam gerekir.

BAÇ Turgutlu/MANISA

27

Bunca gaflet yeter kalkmalı artık

Hâlâ yüzüm gülmez kaşımsa çatık

En büyük hatayı nerede yaptık

Tarihten hesabı sormam gerekir...

Mevlüt Eşgünoğlu/Atakum/ Samsun

28

Sevinçler göklerde, bu kutlu günde,

Hâlâ heyecanlar, yerli yerinde,

Olursa tüm Ulus, işin fevkinde,

Dostluk bağlarını, örmem gerekir...

Bekir Aksoy/ANKARA

29

Şanlı tarihimden aldığım güçle

Haksızlığa karşı durmam gerekir

Hakla beraberim yoksula aç'la

Zalimlere hesap sormam gerekir...

Asım YAVAŞ/İSTANBUL

30

Mazluma tüm suçu yüklediğimiz,

Acıyı uç uca eklediğimiz.

Yeter bunca zaman beklediğimiz ,

Artık defterini dürmem gerekir...

Ekrem Gül (Kul Garip) Bor/Niğde

31

Ehli küfür birleştiler bir safta

Bu haçlı güruhu görmem gerekir

Çok şehitler verdik son iki hafta

Zalim İsrail’i vurmam gerekir...

Kadir Şahin/SİVAS

32

Sevdamız hürriyet semboldür bayrak

Hedefe varırız biz yarışarak

Allah'a bağlanan olamaz korkak

Müreffeh hedefe ermem gerekir...

Asım YAVAŞ/İSTANBUL

33

Cihanı sarmakta keder ve çile

Anlatsam imkansız gelmez ki dile

Gözyaşı sel olmuş benziyor Nil'e

Nehri Mevla için yarmam gerekir.

Ziyânûrdan/ANKARA

34

İttihat etmeli zâlime karşı

Feryatlar titretti yeri ve arşı

Kudüste okunsun İstiklâ Marşı

Mazlumun yarasın sarmam gerekir...

İsmail TOLU/Kahramanmaraş

35

Her daim kötülük peşinde olan,

Fitneyi kalbinden vurmam gerekir.

İnsan kılığında şeytanlık bilen,

Düşmanın dizini kırmam gerekir…

Emir Şıktaş/IĞDIR

36

Dünyaya gelmişiz bir yaşam için,

Hayatı en güzel sürmem gerekir.

Her yerde kavga var bilemem niçin?

Doğru mücadele vermem gerekir.

Yusuf Lelik/HATAY

37

Bunca yaşananlar zul gelir bize

Zalimi tekrardan getirek dize

Ben varım sefere söz olsun size

Şehadet sırrına ermem gerekir...

Kemal Bölükbaşı/KAHRAMANMARAŞ

38

Bu kutlu yüzyılda bu mutlu günde.

Yoklukla yoğruldu, milletim dünde.

Ata'mın izinde, çizdiği yönde.

Yeni yenikikleri, görmem gerekir.

Hasan Turgut (KAVİ)/KONYA

39

Tenakuzda aklım, kaldım arafta

Her İlmin altını dörmem gerekir

Hakikat kim bilir hangi tarafta

Doğru yolu tezden görmem gerekir..

Halk Ozanı Âşık Ürmelî ÇAMAŞ /ORDU

40

Müslümanlar zulme sessiz kalırken

Filistin'de mazlum çocuk ölürken

Resmen Amerika taraf olurken

Zalimlere hep dik durmam gerekir...

Bayram KAVUN/İZMİR

41

Her yerde Müslüman görüyor zulüm

Mazluma desteği vermem gerekir

Yardım edeceğim ulaşmaz elim

Mazlumun yarasın sarmam gerekir...

Aşık Vehbi Gülen/HATAY-ŞENKÖY

42

Atam'dan yadigar, bu vatan bayrak.

Kim yan gözle baksa, yeridir toprak

Hainin kalbine hançer sokarak

Düşman defterini, dürmem gerekir.

Hasan TURGUT (KAVİ)/KONYA

43

Hani söz vermiştik biz Rabbimize

Sözünde duranı görmem gerekir.

Allah bakar mı hiç yalancı yüze

Hakk’ın divanına durmam gerekir.

Murat Kahraman Murâdî/İstanbul

44

Ellerim duada dilde salavat

Tekbirle namaza durmam gerekir

Dünyalığı bırak vermez bana tat

Namazın sırrına varmam gerekir

Hasan Fayda/KONYA

45

Nice başlar geldi geçti buradan

Kimi zengin kim fakir sıradan

Herkese bir kader vermiş yaradan

Varlığı aklıma sormam gerekir.

Yusuf Lelik/HATAY

46

Eğer ki gördüysem haksız bir dava

Elbet hesabını sormam gerekir

Bilmeden haramı aldıysam eve

Şöyle bir düşünüp durmam gerekir...

Hataylı suskun şair/Necip Demir

47

Bayram sevinciyle doludur ruhum,

Duysunlar sesimi dost, kardeş, gohum,

Elele versinler milletim, ordum,

Turan adlı yurdu kurmam gerekir…

Emir ŞIKTAŞ-IĞDIR

48

Gururi yeter mi? ettiğin sitem

Kiminde sevinç var, kimin de matem

Haksız la haklıyı nasıl bir tutam

Hassas teraziyi kurmam gerekir...

İsmail Şimşek (Gururi)/ARTVİN

49

Hep mi bu zulümler Müslüman halka

Zalimin üstüne varmam gerekir

İnsanları bitmiş tükenmiş ülke

Göz yuman hainden sormam gerekir..

Mehmet İler/ANKARA

50

Vatansız kalırsa, Gazze'dekiler,

Böyle bir acıyı, nasıl çekerler,

Bize bu ülkeyi, verdi şehitler,

Eldeki değeri, görmem gerekir...

Bekir Aksoy/ANKARA

51

Dıştan dost görünüp içten ters bakan

Belli olmaz olur çelmeyi takan

Cehennem de olsa karşıma çıkan

Surları, bentleri yarmam gerekir.

Murat Kahraman Murâdî/İSTANBUL

52

Varlık ikliminde kul azıtana

Ufka engel için yol tozutana

Vatana Millete dil uzatana

Tez elden hesabı sormam gerekir..

Mehmet Alan(Birfâni) - Bafra/Samsun

53

Beş bin yıldan beri, dik durur başım,

Haklının yanında, durmam gerekir.

Mazlumu gördükçe, akar göz yaşım,

Mazlumlara destek, vermem gerekir...

Kılıç'ı (Zülfikar Kılıç)/KAYSERİ

54

Niçin Müslümanlar zulüm yaşıyor

Konuya derinden girmem gerekir

Çünkü zalim bizden önde koşuyor

Niye geri kaldım sormam gerekir.

Kemal Köse/KAHRAMANMARAŞ

55

Niçin fezada yok Atamın adı

Türkün yükselmesi onun muradı

Ne oldu bilimde geride kaldı

Kim suçlu kim değil gerekir...

Baç Turgutlu/MANISA

56

Ortalık toz duman bu gidiş nere

Sorumlularını yermem gerekir

Aklım hiç almıyor sayısız kere

Biraz soru sorup germem gerekir

F. Dila REYHAN (Fatmacan)/BURSA

57

Kılıç'ı der vatan, candan ileri,

Çalış övün güven, kalmasın geri.

Seksen bir ilimin, gönlümde yeri,

Gönlümü gönlüne, sermem gerekir...

Kılıç'ı (Zülfikar Kılıç)/KAYSERİ

58

Müminler kardeştir diyorken ayet

Sabır gayret gerek, olmaz şikâyet

Zalime dur derim birlikken şayet

Zulmün hesabını sormam gerekir...

İlhâmi /ANKARA

59

Günahım hayli çok nefsime uydum!

Hâlime kafayı yormam gerekir

Nefsime hep hesap sormam gerekir

Vicdanıma da hesap vermem gerekir...

Lokman Gül/ANKARA

60

Bu asır yiğitle namert harmanı

Koç yiğitler bekler cihat fermanı

Mevlamız dizlere verir dermanı

Erler meydanına girmem gerekir…

Dindari/Osman Dindar/İSTANBUL

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Abdullah Çelebioğlu - Mesaj Gönder

#

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzce Postası Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzce Postası Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzce Postası Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.