SONBAHAR, ÖLÜM VE KABİR HAYATI

Mevsim Sonbahar ve yapraklar dökülüyor. Yani ağaçların bir çoğu yapraklarını döküp kuru hale gelecekler. Bu mevsimde ölümler de çoğalıyor. Hem tabiatın ölümü ve hem son bahar ve ölümler bize ölümü, kabri ve kabir hayatını hatırlatıyor. Ölüm haktır ve gerçektir. Ölümü ve hayatı yaratan Allahtır. Ölüm her canlı için kaçınılmaz bir gerçektir. Kur'an bu gerçeği şöyle dile getirir; “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından başka bir şey değildir.”[1]

İnsanın Hayat Aşamaları:

İnsan için üç hayat vardır:

Dünya hayatı: Ruhun cesetle birlikte yaşadığı içinde bulunduğumuz hayat.

Berzah hayatı: Ruh, dünyada iken içinde bulunduğu cesetten ayrılmış, azab yahut ta nimet içinde müstakil hale gelmiştir.

Ahiret hayatı: Ruhların dünyada iken içinde oldukları cesetlere dönmeleri ile meydana gelen son hayat.

Kabir Hayatı:

Resulullah Efendimiz kabirde bizleri bekleyen hali şöyle açıklıyor:

“Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”[2]

Kur’an’da Kabir Azabı:

“Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun (denilecek)!”[3]

Not: Ayette geçen Sabah akşam bölümü, berzah denilen, ölümle kıyamet arasındaki dönemde inkarcıların ruhlarına her gün sabah akşam cehennemdeki yerlerinin gösterileceği şeklinde yorumlanmış ve ayetin bu bölümü kabir azabının varlığına delil olarak gösterilmiştir.

Kabir azabından bahsedilen başka bir ayet-i kerimede ise; Hz. Nuh’un kavminin “Onlar hatalarından dolayı boğuldular sonra da ateşe sokuldular. Kendilerine bu azabı veren Allah’a karşı, Allah’tan başka hiçbir yardımcı da bulamadılar” (Nuh, 71:25) buyurarak boğulduktan hemen sonra ateşe atılarak azap edildiklerinden bahsetmektedir ki bu da kabir azabını ifade etmektedir. Allah Secde Suresinde kafir ve facirlere “Ahiretteki büyük azaptan önce yakın bir azabı tattıracağını” (Secde, 32:21) anlatmaktadır ki bunu da İslam bilginleri ve müfessirleri “Âlem-i Berzahta” bulunan “Kabir Azabı” olduğunu söylemişlerdir. Tekasür Suresi kabir azabı ve cehennem azabını bize şöyle haber verir: “Yakında bileceksiniz. Daha sonra yine bileceksiniz. Cehennemi göreceksiniz, sonra onu gözünüzle de göreceksiniz. Sonra nimetlerden sorguya çekileceksiniz.” (Tekâsür, 102:3-8)

Kabir Hayatının Önemi:

"Hz. Osman, bir kabrin yanında durunca sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine: "Cenneti ve cehennemi hatırladığın vakit ağlamıyorsun, fakat kabri hatırlayınca ağlıyorsun!" dediler. Bunun üzerine: "Çünkü Resulullah'ın şöyle söylediğini işittim” dedi:

"Kabir, ahiret menzillerinin birinci menzilidir. Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur, daha şediddir." Hz. Osman devamla Resûlullah'ın şu sözünü de nakletti: "(Ahiret âleminden gördüğüm) manzaraların hiçbiri kabir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi!"[4]

Kabirdeki Yol Arkadaşlarımız:

Resulullah buyurdu ki:

“Cenazeyi, ehli, malı ve ameli olmak üzere üç şey uğurlar. Bunlardan ikisi geri döner, bir tanesi kalır. Ehli ve malı geri döner, ameli yanında kalır.”[5]

Kabirdekiler bizi duyar mı? Peygamber Efendimiz, Bedir'de öldürülen müşriklerin bulunduğu yere gidip şöyle seslendi: Ey müşriklerden öldürülenler! Allah'ın size vaad ettiği doğru çıktı mı? Allah'ın bana vaad ettiği şeyin doğru çıktığını gördüm. Ashabı sorar: Ya Resulallah! Onlar işitiyorlar mı?

"Söylediklerimi onlar sizden daha iyi duyarlar. Ancak cevap veremezler"[6]

Özellikle bunu düşünerek kabristanlıkta dünya kelamını konuşarak ölmüşlerimizi rahatsız etmemeliyiz.

Kabir Azabından Allah’a Sığınmak: Bir yahudi kadın Hz. Aişe’nin yanına girdi. Kabir azabından bahsederek: "Seni kabir azabından Allah korusun!" dedi. Aişe de Resûlullah'a kabir azabından sordu. Resulullah: "Evet, kabir azabı haktır" buyurdu. Hz. Aişe der ki: "Bundan sonra Resulullah’ı namaz kılıp da, namazında kabir azabından istiaze etmediğini hiç görmedim."[7]

Zeyd b. Sâbit anlatıyor: "Resûlullah, bizimle birlikte, Benî Neccâr'a ait bir bahçede bulunduğu sırada bindiği katır, onu aniden saptırdı, nerdeyse sırtından atacaktı. Karşısında beş veya altı kabir vardı. Resulullah: "Bu kabirlerin sahiplerini bilen var mı?" buyurdular. Bir adam: "Ben biliyorum!" deyince, Resulullah Efendimiz: "Ne zaman öldüler?" dedi.

Adam: "Şirk devrinde!" deyince Peygamber Efendimiz; "Bu ümmet kabirde fitneye maruz kılınacak. Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım şahsen işitmekte olduğum kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim" buyurdular ve sonra şunları söylediler: "Kabir azabından Allah'a sığının!" Oradakiler: "Kabir azabından Allah'a sığınırız!" dediler. Resulullah: "Cehennem azabından da Allah'a sığının!" dedi. "Cehennem azabından Allah'a sığınırız" dediler.

"Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığının!" dedi.

"Açık ve kapalı her çeşit fitneden Allah'a sığınırız!" dediler. "Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının!" buyurdu.

" Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız!" dediler.[8] Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: “Ben, kabir azabından, ateş azabınız­dan, hayât ve ölüm imtihan ve şiddetlerinden ve Deccâl Mesîh fitnesinden sana sığınırım.”[9]

Cenaze Namazının Kabirdekine Faydası:

Ebu Hüreyre anlatıyor:

"Siyahi bir kadın -veya bir genç- mescidin kayyumluk hizmetini yürütüyor (süpürüp temizliyor)du. Rasulullah bir ara onu göremez oldu. "Kadın -veya genç- hakkında (ne oldu?'' diye) bilgi sordu. "O öldü!'' dediler. Bunun üzerine: "Bana niye haber vermediniz?'' buyurdular.

Ashab sanki kadıncağızın -veya gencin- ölümünü (mühim addetmeyip) küçümsemişlerdi. Peygamber Efendimiz: "Kabrini bana gösterin!" diye emrettiler. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra şöyle buyurdular:

"Bu kabirler, sâhiplerine karanlıkla doludur. Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır"[10]

Kabir Azabından Kurtaran Davranışlar:

Resulullah bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Şöyle buyurdu; «Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında laf taşıyıcılık yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu.» Bunun üzerine Resûlullah yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, niye böyle yaptığını sorduklarında şöyle buyurdu: "Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur"[11]

Kabir Ahvali:

Resûlullah buyurdular ki:

“Bir kimse öldüğü zaman ahiretteki kalacağı yer sabah akşam kendisine gösterilir o kimse Cennetliklerden ise Cennet’ten, Cehennemliklerden ise Cehennem’den olan yeri gösterilir ve ona işte senin oturacağın yer burasıdır, kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.”[12]

Kabre Defnedilen Kişiye Dua Etmek:

Resulullah bir cenaze defnedildikten sonra şöyle buyurdu:

“Kardeşiniz için dua edin ve istiğfarda bulunun. Dilinin meleklerin suallerine cevap vermesi için dua edin. Zira o şu anda sorguya çekilmektedir”[13]

Kabir Sorgusu:

Peygamberimiz kabir sorgusu hakkında şöyle buyurdu:

Cenaze kabre konulup yakınları oradan ayrılırken ölen kişi geriye dönenlerin ayak seslerini işitir. Kendisine bir melek gelir ve “Muhammed denen kişi hakkında ne diyorsun?” diye sorar. O kişi mü’min ise “O Allah’ın kulu ve resulüdür” diye cevap verir. Bunun üzerine ona “Cehennemdeki yerine bak” denir, O da bakar cehennemi görür. Sonra melek ona “İşte bu imanından dolayı Allah cehennemdeki bu yerini cennete tebdil etti” denir. Kabri genişletilir ve cennetten pencereler açılır. Şayet ölen kişi münafık veya kafir ise “Muhammed hakkında ne diyorsun?” denilince “Ben o zatı tanımıyorum ve herkesin söylediğini söylüyorum” der. Kendisine “O Allah’ın peygamberini dinlemedin ve getirdiği kitabı okumadın” denilir ve melek elindeki demirden sopası ile vurulur. O kişi öyle bir çığlık atar ki insanlar ve cinler dışında bütün canlılar onun sesini işitirler. Kabri daraltılır ve cehennem ateşi ile doldurulur.”[14]

Kaynaklar;

[1] Al-i İmran, 3/185.

[2] Tirmizi.

[3] Mümin, 40/46.

[4] Tirmizi, İbn Mace.

5] Buhari, Müslim.

[6] Buhari, Müslim.

[7] Buhari.

[8] Müslim.

[9] Buhari.

[10] Müslim.

[11] Buhari, Müslim.

[12] Buhari, Tirmizi.

[13] Ebu Davud.

[14] Buhari, Müslim.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet E. Sözmezoğlu - Mesaj Gönder

#

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzce Postası Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzce Postası Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzce Postası Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.