KONURALP’TEN SÜVARİLER….

Sol kolundaki çe ş itli meyvelerle dolu bir sepet ile bereketin ve zenginli ğ in simgesi olan Tykhe heykeli, kültürel ve tarihi zenginliklere sahip kentimizin gözbebe ğ i Konuralp yerle ş iminin v ü cut bulmu ş halidir adeta … .

En az, günümüzde İ stanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen Tykhe heykeli gibi birbirinden k ı ymetli eserlerin bulundu ğ u co ğ rafyad ı r Konuralp …

Örne ğ in ü lkemizde bilinen sekiz adet Orpheus Mozai ğ i ’ nin, bir tanesinin bulundu ğ u yerdir. Ya da Anadolu müzelerindeki sadece k ı rk adet Anadolu k ö kenli Roma Cumhuriyet D ö nemi portrelerinden birisinin Konuralp ’ te bulunmu ş olmas ı gibi döneminin birer sanat eseri say ı lacak kültürel de ğ erlerin men ş eidir Konuralp.

Ben bu yaz ı mda birbirinden k ı ymetli, nadide kültür varl ı klar ı n ı n ç ı kt ığı Konuralp’ten iki adet “süvari” betimli adak stellerinden bahsedece ğ im.

Adak stelleri, antik dünyada bir ada ğı n ger ç ekle ş mesi ü zerine dikilen, ü zerinde bazen yaz ı t bazen de ç e ş itli kabartmalar olan dikili ta ş lard ı r. Gitti ğ iniz hemen hemen ço ğ u antik kentte ya da m ü zelerde bu stellerle kar şı la ş abilirsiniz. Fakat bizim Konuralp ’ ten ç ı kan, bahsedece ğ im bu iki adak stelleri biraz farkl ı .

İ lk ö rne ğ imiz günümüzde Bolu Müzesi’nde sergilenmekte olan adak steli. Stelde sa ğ profilden bir at ve onun üzerinde bir süvari betimlemesi bulunmaktad ı r. Süvari, dikdörtgen bir kuma şı n kar şı l ı kl ı iki kenar ı n ı n dikilmesiyle olu ş an k ı sa bir k ı yafet (khiton) ve bu k ı yafetin ü zerine pelerin (khylamys) giymi ş tir. S ü varinin pelerini arkaya do ğ ru u ç mu ş durumda betimlenmi ş tir. S ü varinin ü zerine bindi ğ i at ise dura ğ an olarak tasvir edilmi ş tir.

Süvari adak stellerimizin di ğ er bir ö rne ğ i ise, Konuralp M ü zesi ’ nde sergilenmektedir. Al ı nl ı kl ı , yanlardan pilaster bezemeleriyle, tap ı nak havas ı verilmi ş stelde at ü zerine binmi ş Dioskur karde ş ler kar şı l ı kl ı olarak, ortalar ı ndaki k ı z karde ş leri olan Helena ’ ya do ğ ru hareket eder vaziyette betimlenmi ş lerdir. Zeus’un delikanl ı lar ı , Atina ’ n ı n ezeli d ü ş man ı olan Dor soyundan gelen Dioskur karde ş ler, karde ş li ğ in ve birlik beraberli ğ in temsilidir.

Yukar ı da Konuralp ’ te bulunmu ş bu adak stellerinin farkl ı bir ö neme sahip oldu ğ undan s ö z etmi ş tim. S ü vari betimlemesi Trakya B ö lgesi ’ nde olduk ç a yayg ı nd ı r. Thrak Atl ı s ı olarak da adland ı r ı lan bu eserlerin kentimizde de bulunmu ş olmas ı , b ö lgemiz tarihinde Thrak s ü vari k ü lt ü n ü nde var oldu ğ unun bir g ö stergesidir.

Kültürel çe ş itlili ğ i ile nam salm ış kentimizdeki bu zenginli ğ in uzun bir geçmi ş e sahip oldu ğ u a ş ikard ı r.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Güzin Bilir - Mesaj Gönder

#

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzce Postası Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzce Postası Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzce Postası Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket 31 Mart Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?
Tüm anketler