• 13.05.2022 18:22

Meclis’ten geçen yasa ile tüketici kredide fazla masraf ve sigortadan kurtulacak. Zamanında teslim edilmeye her ev için 70 bin lira ceza ödenecek. 30 bin liranın altı uyuşmazlıklar için hakem yolu açılacak.

TBMM Genel Kurulu, bir çok aslanda tüketicinin mağduriyetini gideren yasayı kabul etti. 30 bin liranın altındaki uyuşmazlıklara hakem heyeti yolunu açan yasadaki bazı düzenlemeler şöyle:

ÖN ÖDEMELİ KONUTTA SÜRE 48 AY: Ön ödemeli satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak.

 Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

KREDİ ERJEN ÖDENDİĞİNDE CAYMA HAKKI: Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

SİGORTA KALDIRILDI: Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak.

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

KREDİ KARTINDA FAİZ İNDİRİM HEMEN UYGULANACAK: Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak.

HAK SAHİBİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK: Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devri mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

HAPİS CEZASI: Kanunla ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. İhlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

CEZA ARTTI: Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere, aykırılığı tespit edilen her işlem veya sözleşme için bin lira ceza verilecek.

ACİL TEDAVİ MASRAFI SGK’DAN

Acil sağlık hizmetlerinde özel hastaneye de katılım payı ödenmiyor. Trafik kazası, yanık, kemoterapi, hemodiyaliz dahil çok sayıda tedavi kapsamda…

Özel hastaneler dahil acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor.

Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi gerekiyor.

KAZALAR KAPSAMDA: Trafik kazaları sonrasında acil hak kapsamında alınan sağlık hizmetleri de ilave ücreti alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamında yer alıyor.

Kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortası sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde 25 Şubat 2011’den itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

20’Yİ AŞKIN: Ayrıca yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi kapsamında radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan işlemler için de ilave ücret alınmıyor.

ŞİKAYET EDİN: Acil olarak hastaneye başvuran hiç kimseden ücret alınmıyor. Fakat doktor kontrolü sonrasında acil durum kabul edilmeyenlerden ücret alınıyor.

Acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde SGK İl Müdürlüğü’ne ya da CİMER’e şikayette bulunabiliyor.

(TAKVİM Gazetesi’nde Alıntıdır)

Esenkalın…