ERP Nedir?

ERP Nedir?
21.03.2022 - 14:24
Haber Merkezi

Enterprise Resource Planning (ERP), diğer adıyla Kurumsal Kaynak Planlaması, temel işletme süreçlerinin genellikle yazılım ve teknoloji araçları kullanılarak entegre şekilde yönetilmesini ifade eder. Kaynak planlaması kapsamında her türlü fiziksel kaynaklar, insan kaynakları ve/veya finansal kaynaklar yer almaktadır. ERP ile hedeflenen, bu kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla ERP, yalnızca planlama ile sınırlı olmamak üzere kurumsal kaynakların uçtan uca yönetilmesi için gelişmiş entegre sistemler kullanılması anlamına gelir.

 

ERP Programı Ne İşe Yarar?

ERP sistemleri mikro ölçekteki işletmelerden holding türü yapılanmalara kadar her sektörden ve farklı ölçeklerde işletmelerce kullanılabilmektedir. ERP programı içerisine şirketin satış, finans, muhasebe, uyum, pazarlama, risk yönetimi, raporlama, tedarik zinciri gibi pek çok işletme faaliyeti dahildir. Bu sistem sayesinde işletmelerin çeşitli iş süreçleri arasında veri akışı sağlanarak verilerin doğruluğu ve güvenilirliği güvence altına alınmış olur.

 

Çeşitli iş süreçlerinin baştan sona kayıt altına alınması yoluyla verimlilik, efektif zaman kullanımı ve şirket içerisindeki farklı ekipler arasında iş birlikleri desteklenmiş olur. Dolayısıyla üç ayaklı bir yapı üzerine kurulan ERP sistemi sayesinde işletme süreçleri, çalışan kaynağı ve teknolojinin bir bütün olarak entegrasyonu sağlanır. ERP sistemlerinde çoğunlukla ortak bir veri tabanı sistemi oluşturulur. Bu ortak veri tabanı sayesinde işletme sistemlerine yönelik gerekli standardizasyon ve genelleştirmeler yapılarak kullanıcı deneyimi geliştirilmiş olur.

 

ERP Programının Avantajları Nelerdir?

 

ERP sistemi, farklı işletme süreçleri bakımından iş süreçlerini, verileri ve sistemleri birbirine bağlayarak şirket operasyonlarını optimize eder. Bu bağlamda:

 

  • Yazılım ve yapay zeka çözümleri ile karar alma süreçleri daha efektif ve verimli hale getirilerek performans optimizasyonu sağlanır.

 

  • Süreç ve veri arasında bağlantı kurularak çalışanların daha hızlı aksiyon almaları elverişli hale getirilir. Bunun neticesinde ise operasyonel süreçler gözle görülür şekilde hızlandırılmış olur.

 

  • Gerek şirket bünyesindeki operasyonel zorluklar ve değişikliklere gerekse şirket harici pazar veya sektör değişimlerine karşı hızlı reaksiyon alınması kolaylaştırılarak şirket adaptasyonu maksimize edilir.

 

  • Şirketin tüm faaliyetleri tek bir veri tabanında kayıt altına alınarak insana bağımlılık en aza indirilir. Dolayısıyla sistem süreçlerinin organize şekilde oluşturulması, takibi ve sürdürülmesi sağlanmış olur.

 


Editör: Ç. Diger