İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

15.03.2023 - 11:37
Güncelleme 20.03.2023 - 11:37

İşe giriş sağlık raporu nereden alınır sorusu işe giriş sağlık raporu almak isteyenlerin cevabını en çok merak ettikleri konulardan birisidir. Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetki belgesi bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından işyerinize tanımlı bir işyeri hekimi varsa bu raporu ondan alabilirsiniz. Ya da kurumunuz bünyesinde çalışan işyeri hekiminden talep edebilirsiniz.

İşe giriş sağlık raporu en kolay şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından OSGB ruhsatı ve sabit tıbbi mekan ruhsatı almış OSGB’lerden alınabilmektedir. Böylece işe giriş tetkiklerinizi yaptırabilir ve sağlık raporunuzu alabilirsiniz. Burada en çok merak edilen konulardan birisi aile hekimlerinin işe giriş sağlık raporu verip veremeyeceğidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. 2014 yılında tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki işyerlerine işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bundan dolayı da tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışmak isteyenlerin aile hekimlerinden işe giriş sağlık raporu alması mümkün değildir. Bu kişiler sadece işyeri hekimlerinden rapor alabilmektedir.

Kanunda yer alan bilgiye göre kamu kurumları, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle az tehlikeli sınıftaki işyerleri için aile hekimlerinden bu süre zarfında işe giriş sağlık raporu alınabilmektedir. Fakat kanunda sağlık raporunun işyeri hekiminden alınabileceği bilgisinden dolayı birçok aile hekimi işe giriş sağlık raporu vermeye sıcak bakmayabilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır? İşe giriş sağlık raporu için yapılması gereken birtakım test ve muayeneler vardır. Bunlar kişinin çalışacağı yere göre ve çalışacağı işyerinin tehlikelilik sınıfına göre değişmektedir. Başta şunlar olmak üzere birçok test ve tetkik gerçekleştirilmektedir:

·         (CCG) Denge testi,

·         EKG,

·         Hemogram (Tam Kan Sayımı)

·         AKŞ (Açlık Kan Şekeri)

·         Odio (işitme testi)

·         Tam idrar tahlili,

·         Solunum fonksiyon testi,

·         Kreatinin,

·         Göz Testi

·         Akciğer Grafisi.

İşe giriş sağlık raporu az tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 5 yıl geçerlidir. Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 3 yıl, çok tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 1 yıl geçerlidir. Bu süreler dolduğu takdirde işe giriş sağlık raporu tekrarlanmalıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Fiyatı Nedir?

İşe giriş sağlık raporu fiyatı nedir? işe giriş sağlık raporu fiyatları uygulanacak test ve muayenelere göre değişmektedir. İstenen tetkikler, testler ve muayeneler arttıkça test fiyatları da artmaktadır. Güncel ve net fiyatlar için firmayla iletişime geçebilir, en hızlı şekilde raporunuzu alabilirsiniz.


Editör: Ç. Diger